• Пошук по сайту
 • Пошук по документах

Вакантні посади

Начальник відділу промисловості та АПК з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради;
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;
 • Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішень Покровської міської ради;
 • У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання;
 • Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу;
 • В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу;
 • У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу;
 • Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління;
 •  У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими відділами ради та виконавчим комітетом ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;
 • Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;
 •  Звітування, виконання завдань та доручень керівництва;
 • Участь у підготовці питань щодо розвитку агропромислового комплексу для розгляду на колегіях та інших заходах територіальної громади.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору з питань містобудівного кадастру та земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Здійснює керівництво та організовує роботу служби містобудівного кадастру відповідно до Положення про відділ містобудування та архітектури
 • Забезпечує взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та слідкує за постійним отриманням від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі.
 • Здійснює первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і документів та проводить введення їх в базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру.
 • Здійснює обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру (ArcGIS, Qgisта ін).
 • Обслуговує систему зберігання та архівування інформації.
 • Забезпечує організацію робіт з обміну інформації з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами.
 • Забезпечуєорганізаціюробітіззахистуінформаціївіднесанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів.
 • Формує кадастрові документи та здійснює їх видачу у порядку, встановленому відповідним спеціальноуповноваженим органом містобудування та архітектури.
 • Здійснює узагальнення інформації та складання аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об’єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території.
 • Здійснює створення та ведення бази метаданих про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, а також формування відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та забезпечує доступ до них в мереж і геопорталів.
 • Формує кадастрові довідки на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та здійснює їх надання.
 • Забезпечує прямий доступ до кадастрової системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
 • Здійснює адаптацію та доповнення типових методичних та нормативних документів ведення містобудівного кадастру.
 • Здійснює розвиток та вдосконалення ведення містобудівного кадастру.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу промисловості та АПК з 02.09.21 по 01.10.21

Головний спеціаліст відділу промисловості та АПК з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради
 • Організація взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами з питань промисловості та агропромислового розвитку.
 • Підготовка розділів Програми економічного та соціального розвитку, інформації щодо їх виконання згідно завдань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Участь у підготовці проєктів рішень, розпоряджень міського голови з питань промисловості та агропромислового комплексу
 • Надає пропозиції у розробці цільових програм що реалізуються за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в сфері розвитку АПК
 • Розглядає за дорученням міського голови, заступника з питань діяльності виконавчих органів ради звернення громадян, установ, організацій з питань АПК
 • Готує та надає матеріали для розміщення на офіційному сайті Покровської міської ради які стосуються питань АПК
 • Надання консультаційної допомоги сільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям з питань агропромислового комплексу.
 • Звітування, виконання завдань та доручень керівництва.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу «Контактний центр Покровської міської ради»з 19.08.21 по 17.09.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу «Контактний центр Покровської міської ради», забезпечує виконання завдань, покладених на відділ за напрямком роботи, згідно з розподілом обов’язків.
 • Організовує та контролює роботу Диспетчерської служби.
 • Щоденно та щомісячно оцінює роботу диспетчерів.
 • Приймає участь та організовує у разі потреби наради за участю керівників підприємств та установ.
 • Формує план роботи відділу та контролює його виконання.
 • Вивчає, узагальнює та систематизує проблемні питання, що надходять до Диспетчерської служби «Контактний центр Покровської міської ради»
 • Складає аналітичні довідки та звіти, своєчасно інформує керівництво виконкому міської ради про зміну характеру звернень, а особливо про аварійні та надзвичайні ситуації.
 • Здійснює контроль за своєчасним і правильним розглядом заяв і скарг громадян, доручень керівництва виконкому міської ради.
 • Вживає заході щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей від підприємств та установ міста.
 • З’ясовує причини, що породжують повторні, колективні та неодноразові звернення.
 • Постійно контролює організацію роботи в управліннях, відділах, установах та інших підприємствах щодо розгляду зареєстрованих звернень громадян у програмі «Контактний центр»

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст з публічної інформації міської ради з 19.08.21 по 17.09.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • вміння працювати з інформацією, використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
 • володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків;
 • повинен знати Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію», інші закони.
 • До посадових обов’язків головного спеціаліста з публічної інформації входитиме:
 • забезпечення своєчасного опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • підготовлений проектів рішень міської ради або виконкому міської ради з питань організації роботи у сфері публічної інформації.
 • здійснення аналіз обліку та систематизацію запитів на публічну інформацію за галузевою та іншими ознаками;
 • забезпечення контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію;
 • забезпечення підготовки інформації для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних щодо опрацювання та виконання запитів на публічну інформацію.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.