• Пошук по сайту
 • Пошук по документах

Вакантні посади

Cпеціаліст І категорії відділу промисловості та АПК міської ради  Покровської міської ради Донецької області з 27.01.22 по 25.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради
 • Організація взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами з питань промисловості та агропромислового розвитку.
 • Підготовка розділів Програми економічного та соціального розвитку, інформації щодо їх виконання згідно завдань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Участь у підготовці проєктів  рішень, розпоряджень міського голови з питань промисловості та агропромислового комплексу
 • Надає пропозиції у розробці цільових програм що реалізуються за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в сфері розвитку АПК
 • Розглядає за дорученням міського голови, заступника з питань діяльності виконавчих органів ради звернення громадян, установ, організацій з питань АПК
 • Готує та надає матеріали для розміщення на офіційному сайті Покровської міської ради які стосуються питань АПК
 • Надання консультаційної допомоги сільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям з питань агропромислового комплексу.
 • Звітування, виконання завдань та доручень керівництва.
 • Участь у підготовці питань щодо розвитку агропромислового комплексу для розгляду на колегіях та інших заходах територіальної громади.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Cпеціаліст І категорії  сектору профілактичної роботи та соціального захисту дітей служби у справах дітей  Покровської міської ради Донецької області з 27.01.22 по 25.02.22 (тимчасово)

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечувати у межах своїх повноважень виконання законодавства щодо соціального   захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і запобігання    вчинення ними правопорушень.
 • Здійснювати прийом та надавати консультаційну допомогу громадянам у вирішенні   питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.
 • Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на      обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати   заходи для їх соціального захисту.
 • Брати участь в організації та проведенні заходів разом із зацікавленими службами міста щодо попередження правопорушень, бродяжництва і бездоглядності серед дітей. Вести облік проведених рейдових заходів.
 • Вести облік та ведення справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Розглядати матеріали щодо батьків, які ухиляються від виховання та навчання дітей, приймати заходи щодо організації захисту прав та законних інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; готувати матеріали до суду на позбавлення батьків батьківських прав та визнання їх безвісно відсутніми, померлими.
 • Приймати участь у підготовці матеріалів на засідання координаційних рад служби у справах дітей, на засідання виконкому міської ради, нарад, семінарів з питань дотримання законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження бездоглядності та профілактики правопорушень у дитячому середовищі.
 • Готувати і в установленому порядку подавати інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціального і правового захисту дітей та профілактики правопорушень у їх середовищі.
 • Надавати підприємствам, установам і організаціям практичну і методичну допомогу, проводити консультації з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей. Співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, охорони здоров’я щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед дітей та підлітків, їх соціального захисту.
 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень через засоби масової інформації.
 • Готувати відповіді на звернення, листи, запити, заяви, які надійшли на розгляд   служби у справах дітей.
 • Брати участь у плануванні роботи служби, у підготовці матеріалів на засідання виконкому міської ради, нарад, семінарів.
 • Вести облік та справи дітей, стосовно яких скоєно насильство в сім’ї або існує реальна загроза його скоєння, здійснювати індивідуально-профілактичну роботу з батьками та дітьми, приймати своєчасні заходи щодо захисту прав та інтересів дітей,  надавати практичну допомогу.
 • Готувати проекти рішень виконкому про надання статусу дитини, яка постраждала   внаслідок воєнних дій та збройних  конфліктів.
 • Готувати матеріали до суду на позбавлення батьків батьківських прав та визнання їх безвісно відсутніми, померлими.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про працю та охорону праці юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
 • Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
 • Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників;
 • Готувати та подавати в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування  та Державної служби України з питань праці;
 • Приймати в установленому законом порядку участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про працю та охорону праці юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
 • Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
 • Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників;
 • Готувати та подавати в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування  та Державної служби України з питань праці;
 • Приймати в установленому законом порядку участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.