• Пошук по сайту
 • Пошук по документах

Вакантні посади (Архів)

Cпеціаліст І категорії відділу промисловості та АПК міської ради  Покровської міської ради Донецької області з 27.01.22 по 25.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради
 • Організація взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами з питань промисловості та агропромислового розвитку.
 • Підготовка розділів Програми економічного та соціального розвитку, інформації щодо їх виконання згідно завдань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Участь у підготовці проєктів  рішень, розпоряджень міського голови з питань промисловості та агропромислового комплексу
 • Надає пропозиції у розробці цільових програм що реалізуються за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в сфері розвитку АПК
 • Розглядає за дорученням міського голови, заступника з питань діяльності виконавчих органів ради звернення громадян, установ, організацій з питань АПК
 • Готує та надає матеріали для розміщення на офіційному сайті Покровської міської ради які стосуються питань АПК
 • Надання консультаційної допомоги сільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям з питань агропромислового комплексу.
 • Звітування, виконання завдань та доручень керівництва.
 • Участь у підготовці питань щодо розвитку агропромислового комплексу для розгляду на колегіях та інших заходах територіальної громади.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Cпеціаліст І категорії  сектору профілактичної роботи та соціального захисту дітей служби у справах дітей  Покровської міської ради Донецької області з 27.01.22 по 25.02.22 (тимчасово)

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечувати у межах своїх повноважень виконання законодавства щодо соціального   захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і запобігання    вчинення ними правопорушень.
 • Здійснювати прийом та надавати консультаційну допомогу громадянам у вирішенні   питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.
 • Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на      обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, вживати   заходи для їх соціального захисту.
 • Брати участь в організації та проведенні заходів разом із зацікавленими службами міста щодо попередження правопорушень, бродяжництва і бездоглядності серед дітей. Вести облік проведених рейдових заходів.
 • Вести облік та ведення справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 • Розглядати матеріали щодо батьків, які ухиляються від виховання та навчання дітей, приймати заходи щодо організації захисту прав та законних інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; готувати матеріали до суду на позбавлення батьків батьківських прав та визнання їх безвісно відсутніми, померлими.
 • Приймати участь у підготовці матеріалів на засідання координаційних рад служби у справах дітей, на засідання виконкому міської ради, нарад, семінарів з питань дотримання законодавства щодо соціального захисту дітей, попередження бездоглядності та профілактики правопорушень у дитячому середовищі.
 • Готувати і в установленому порядку подавати інформаційно-аналітичні і статистичні матеріали щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, соціального і правового захисту дітей та профілактики правопорушень у їх середовищі.
 • Надавати підприємствам, установам і організаціям практичну і методичну допомогу, проводити консультації з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей. Співпрацювати з працівниками правоохоронних органів, охорони здоров’я щодо попередження бездоглядності та правопорушень серед дітей та підлітків, їх соціального захисту.
 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень через засоби масової інформації.
 • Готувати відповіді на звернення, листи, запити, заяви, які надійшли на розгляд   служби у справах дітей.
 • Брати участь у плануванні роботи служби, у підготовці матеріалів на засідання виконкому міської ради, нарад, семінарів.
 • Вести облік та справи дітей, стосовно яких скоєно насильство в сім’ї або існує реальна загроза його скоєння, здійснювати індивідуально-профілактичну роботу з батьками та дітьми, приймати своєчасні заходи щодо захисту прав та інтересів дітей,  надавати практичну допомогу.
 • Готувати проекти рішень виконкому про надання статусу дитини, яка постраждала   внаслідок воєнних дій та збройних  конфліктів.
 • Готувати матеріали до суду на позбавлення батьків батьківських прав та визнання їх безвісно відсутніми, померлими.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про працю та охорону праці юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
 • Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
 • Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників;
 • Готувати та подавати в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування  та Державної служби України з питань праці;
 • Приймати в установленому законом порядку участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства про працю та охорону праці юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;
 • Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
 • Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників;
 • Готувати та подавати в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці, керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування  та Державної служби України з питань праці;
 • Приймати в установленому законом порядку участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

 

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва Покровської міської ради Донецької області з 06.01.22 по 04.02.22

 

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу транспорту Покровської міської ради Донецької області з 02.12.21 по 31.12.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • cтаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення реалізації державної політики в галузі розвитку громадського транспорту і дорожньо-транспортної інфраструктури;
 • Здійснення керівництва діяльністю Відділу, несення персональної відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності працівників;
 • Видання в межах своєї компетенції наказів, організація і контроль їх виконання;
 • Розпорядження коштами в межах затвердженого бюджету на утримання Відділу;
 • Забезпечення своєчасного надання фінансової і статистичної звітності;
 • Постійне інформування населення про виконання повноважень, покладених на Відділ, у засобах масової інформації;
 • Контроль дотримання особовим складом Відділу вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції» та інших нормативно-правових актів України;
 • Забезпечення дотримання дисципліни та законності в діяльності Відділу;
 • Забезпечення додержання працівниками правил охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Відділу;
 • Планування роботи відділу і аналізу стану її виконання.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Заступник начальника відділу з питань загальної середньої освіти з 12.10.2021 по 10.11.2021

Заступник начальника відділу з питань загальної середньої освіти з 12.10.2021 по 10.11.2021

Вимоги до кандидатів:

 • мають громадянство України;
 • мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • мають знання чинного законодавства щодо діяльності органів місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, уміння застосовувати на практиці норми чинного законодавства та основні нормативно-правові акти;
 • вільно володіють державною мовою;
 • мають стаж роботи не менше 5 років;
 • володіють основними програмами роботи на комп’ютері.

 

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Відділу освіти Покровської міської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300, м. Покровськ, вул. Поштова, 14, кімната 10.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном (0623)521224.

Головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої освіти з 12.10.2021 по 10.11.2021

Головний спеціаліст відділу з питань загальної середньої освіти з 12.10.2021 по 10.11.2021

Вимоги до кандидатів:

 • мають громадянство України;
 • мають вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • мають знання чинного законодавства щодо діяльності органів місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, уміння застосовувати на практиці норми чинного законодавства та основні нормативно-правові акти;
 • вільно володіють державною мовою;
 • мають стаж роботи не менше 5 років;
 • володіють основними програмами роботи на комп’ютері.

 

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Відділу освіти Покровської міської ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300, м. Покровськ, вул. Поштова, 14, кімната 10.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном (0623)521224.

Начальник відділу промисловості та АПК з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради;
 • Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу;
 • Забезпечує виконання покладених відділ завдань, відповідно до рішень Покровської міської ради;
 • У межах своєї компетенції видає доручення, організовує підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання;
 • Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу;
 • В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до відділу;
 • У межах компетенції разом із фахівцями відповідних відділів виконавчого комітету ради забезпечує виконання доручень міського голови та його заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та перспективних планів роботи відділу;
 • Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання організаційно-розпорядчих документів для керівництва виконавчого комітету ради. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління;
 •  У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими відділами ради та виконавчим комітетом ради, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;
 • Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;
 •  Звітування, виконання завдань та доручень керівництва;
 • Участь у підготовці питань щодо розвитку агропромислового комплексу для розгляду на колегіях та інших заходах територіальної громади.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору з питань містобудівного кадастру та земельних відносин відділу містобудування, архітектури та земельних відносин з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Здійснює керівництво та організовує роботу служби містобудівного кадастру відповідно до Положення про відділ містобудування та архітектури
 • Забезпечує взаємодію з базовими суб’єктами містобудівного кадастру та слідкує за постійним отриманням від них інформації, що підлягає реєстрації у містобудівному кадастрі.
 • Здійснює первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і документів та проводить введення їх в базу даних інформаційної системи містобудівного кадастру.
 • Здійснює обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру (ArcGIS, Qgisта ін).
 • Обслуговує систему зберігання та архівування інформації.
 • Забезпечує організацію робіт з обміну інформації з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами.
 • Забезпечуєорганізаціюробітіззахистуінформаціївіднесанкціонованого доступу відповідно до нормативних документів.
 • Формує кадастрові документи та здійснює їх видачу у порядку, встановленому відповідним спеціальноуповноваженим органом містобудування та архітектури.
 • Здійснює узагальнення інформації та складання аналітичних звітів про стан використання території, стан та зміни об’єктів архітектурної, містобудівної і будівельної діяльності на відповідній території.
 • Здійснює створення та ведення бази метаданих про інформаційні ресурси містобудівного кадастру, а також формування відкритих інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та забезпечує доступ до них в мереж і геопорталів.
 • Формує кадастрові довідки на запити користувачів в межах санкціонованого доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та здійснює їх надання.
 • Забезпечує прямий доступ до кадастрової системи окремих користувачів відповідно до переліку, затвердженого розпорядником інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.
 • Здійснює адаптацію та доповнення типових методичних та нормативних документів ведення містобудівного кадастру.
 • Здійснює розвиток та вдосконалення ведення містобудівного кадастру.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;
 • здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;
 • розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;
 • приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу промисловості та АПК з 02.09.21 по 01.10.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного напрямку;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради
 • Організація взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами з питань промисловості та агропромислового розвитку.
 • Підготовка розділів Програми економічного та соціального розвитку, інформації щодо їх виконання згідно завдань, які відносяться до компетенції відділу.
 • Участь у підготовці проєктів рішень, розпоряджень міського голови з питань промисловості та агропромислового комплексу
 • Надає пропозиції у розробці цільових програм що реалізуються за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в сфері розвитку АПК
 • Розглядає за дорученням міського голови, заступника з питань діяльності виконавчих органів ради звернення громадян, установ, організацій з питань АПК
 • Готує та надає матеріали для розміщення на офіційному сайті Покровської міської ради які стосуються питань АПК
 • Надання консультаційної допомоги сільськогосподарським підприємствам, установам, організаціям з питань агропромислового комплексу.
 • Звітування, виконання завдань та доручень керівництва.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст з публічної інформації міської ради з 19.08.21 по 17.09.21

 

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

 • вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
 • вміння працювати з інформацією, використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;
 • володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків;
 • повинен знати Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон України «Про інформацію», інші закони.
 • До посадових обов’язків головного спеціаліста з публічної інформації входитиме:
 • забезпечення своєчасного опрацювання запитів на публічну інформацію та надання відповідей на запити в порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;
 • підготовлений проектів рішень міської ради або виконкому міської ради з питань організації роботи у сфері публічної інформації.
 • здійснення аналіз обліку та систематизацію запитів на публічну інформацію за галузевою та іншими ознаками;
 • забезпечення контролю щодо задоволення запитів на публічну інформацію;
 • забезпечення підготовки інформації для оприлюднення на офіційному веб-сайті міської ради та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних щодо опрацювання та виконання запитів на публічну інформацію.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу «Контактний центр Покровської міської ради»з 19.08.21 по 17.09.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Обов’язки: 

 • Здійснює керівництво діяльністю відділу «Контактний центр Покровської міської ради», забезпечує виконання завдань, покладених на відділ за напрямком роботи, згідно з розподілом обов’язків.
 • Організовує та контролює роботу Диспетчерської служби.
 • Щоденно та щомісячно оцінює роботу диспетчерів.
 • Приймає участь та організовує у разі потреби наради за участю керівників підприємств та установ.
 • Формує план роботи відділу та контролює його виконання.
 • Вивчає, узагальнює та систематизує проблемні питання, що надходять до Диспетчерської служби «Контактний центр Покровської міської ради»
 • Складає аналітичні довідки та звіти, своєчасно інформує керівництво виконкому міської ради про зміну характеру звернень, а особливо про аварійні та надзвичайні ситуації.
 • Здійснює контроль за своєчасним і правильним розглядом заяв і скарг громадян, доручень керівництва виконкому міської ради.
 • Вживає заході щодо недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих відповідей від підприємств та установ міста.
 • З’ясовує причини, що породжують повторні, колективні та неодноразові звернення.
 • Постійно контролює організацію роботи в управліннях, відділах, установах та інших підприємствах щодо розгляду зареєстрованих звернень громадян у програмі «Контактний центр»

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу з організаційної роботи міської ради з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Обов’язки: 

Організація забезпечення діяльності заступників міського голови (далі заступник);

Супроводження заступників під час робочих поїздок, за результатами оформлення протокольних доручень, інформування заступника про їх виконання;

Взаємодіє із структурними підрозділами виконкому в вирішенні питань, що виникають під час опрацювання доручень заступника у межах наданих повноважень;

Готує матеріали для проведення прес-конференцій, брифінгів за участю заступника, його зустрічей із представниками засобів масової інформації;

Готує для заступника інформаційно-аналітичні матеріали, огляди, звіти, доповідні записки;

Підтримує робочі контакти зі структурними підрозділами міської ради;

Підготовка планів роботи міської ради (річних, квартальних, місячних, тижневих);

Контроль за своєчасним наданням планів роботи структурними підрозділами міської ради, їх опрацювання для урахування при складанні планів роботи міської ради;

Організація робочих нарад керівництва міської ради;

Проведення нарад (готує перелік питань для розгляду на нараді, погоджує їх з керуючим заступником, своєчасно інформує виконавців, складає протоколи нарад);

Опрацювання документів, що надходять до заступників, підготовка до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції спеціаліста;

Своєчасно та якісно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати  інформацію, готувати документи з питань, що знаходяться в компетенції працівника (узагальнення, звіти, правки, усна інформація);

Організація та проведення організаційно-масових заходів, які проводяться міською радою;

Виконання інших доручень міського голови, керуючого справами міськвиконкому, начальника відділу з організаційної роботи міської ради;

Спеціаліст несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків та завдань, порушень правил поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст, економіст сектору економіко-правової роботи відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області  з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища економічна освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

- Складає тарифікаційні списки установ медицини, слідкує за правильним встановленням кількості годин відповідно до плану, стажу роботи, тарифних ставок.

- Складає зведені тарифікаційні списки по медичних установах.

- Розробляє бюджет по всіх медичних установах по видах економічної класифікації.

- Складає кошториси витрат і розрахунки до них, аналізує виконання кошторисних призначень.

- Складає довідки про зміни річного та помісячного розпису асигнувань бюджету.

- Складає та контролює звітність до органу статистики згідно з бухгалтерськими даними по формах, призначених Управлінням статистики в Донецькій області.

- Своєчасно проводить розрахунки, виникаючі в процесі виконання бюджету.

- Складає програму економічного та соціального розвитку громади у сфері охорони здоров’я.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору держрозвитку медичної допомоги відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища медична освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

- Забезпечення здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організація пропаганди наукових медичних і гігієнічних знань серед населення.

- Підготовка програм держрозвитку медичної допомоги та подання їх до розгляду.

- Аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров'я.

- Прийняття участі у підготовці звітів.

- Здійснення на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я контролю за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я всіх форм власності та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані в установленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території.

- Здійснення систематичного контролю за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування.

- Проведення аналізу статистичної звітності роботи лікувально-профілактичних закладів.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст, юрист сектору економіко-правової роботи відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища юридична освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

- Укладання господарських, колективних договорів і контроль їх виконання.

- Надання допомоги в оформленні документів і актів правового характеру відділу охорони здоров’я.

- Представлення інтересів Відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області, в господарських, адміністративних, третейських, судах загальної юрисдикції, та в інших установах і організаціях.

- Підготовка проектів рішень на сесію Покровської міської ради та на Виконком Покровської міської ради.

- Підготовка наказів по відділу охорони здоров’я.

- Організація та проведення процедури електронних закупівель для Відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області згідно Закону України «Про публічні закупівлі», як уповноважена особа.

- Оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій і наказів керівника відділу.

- Формування і ведення особових справ працівників, внесення змін, пов’язаних з трудовою діяльністю.

- Ведення записів в трудових книжках.

- Складання звітності про роботу з кадрами.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору економіко-правової роботи відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища економічна освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Обов’язки: 

- Координація роботи сектору, складання планів роботи та контроль за їх виконанням.

- Контроль за веденням бухгалтерського обліку, з урахуванням особливостей діяльності відділу і технології оброблення облікових даних.

- Прийняття всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

- Регулювання та контроль складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності відділу.

- Надання інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу.

- Прийняття участі у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності.

- Забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених законодавством.

- Проведення розрахунків з кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

- Здійснення контролю за веденням касових операцій, раціонального та ефективного використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору держрозвитку медичної допомоги відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

- Ведення аналітичної діяльності сектору держрозвитку медичної допомоги відділу.

- Аналіз ходу реалізації завдань.

- Планування та реалізація медіа заходів держрозвитку медичної допомоги відділу охорони здоров’я для населення.

- Взаємодія з підвідомчими установами та організаціями з питань, що належать до повноважень сектору держрозвитку медичної допомоги відділу охорони здоров’я.

- Підготовка проектів інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень.

- Підготування відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відділу охорони здоров’я.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст, бухгалтер сектору економіко-правової роботи відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області  з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта відповідного напрямку не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

- Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності відділу і технології оброблення облікових даних.

- Здійснює бухгалтерську роботу, контролює відображення на рахунках всіх господарських операцій.

- Складає фінансову звітність відділу, подає в установлені строки.

- Здійснює заходи щодо надання повної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів відділу.

- Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, затвердженими формами та інструкціями.

- Забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством.

- Нарахування заробітної плати працівника відділу охорони здоров’я.

- Веде касові операції, з використанням матеріальних та фінансових ресурсів.

- Проводить інвентаризацію у відділі.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору держрозвитку медичної допомоги відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища медична освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Обов’язки: 

- Координація роботи сектору, складання планів роботи та контроль за їх виконанням.

- Планування діяльності відділу охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області та визначення перспективи його розвитку.

- Участь у роботі з розробки програм економічного та соціального розвитку.

- Проведення аналізу діяльності лікувально-профілактичних закладів та надання пропозицій щодо їх покращення. 

- Приймання участі в роботі медичних нарад відділу охорони здоров'я Покровської міської ради Донецької області, на яких розглядаються питання діагностично-лікувальної, консультативної та профілактичної роботи.

- Підготовка проектів наказів, розпоряджень керівникам підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів з питань діагностично-лікувальної, консультативної та профілактичної роботи.

- Доведення до відома керівників лікувально-профілактичних-закладів наказів, вказівок і розпоряджень, інструктивно-методичних матеріалів вищих органів охорони здоров'я, суспільних організацій, які стосуються лікувальної роботи, забезпечення контролю за їх виконанням.

- Оцінювання стану справ у секторі держрозвитку медичної допомоги.

- Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Вжиття заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров'я в Покровській ОТГ.

- Виконання інших доручень начальника відділу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу охорони здоров’я Покровської міської ради Донецької області з 17.06.21 по 16.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4-х років.

Обов’язки: 

- Реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення міста.

- Прогнозування розвитку мережі закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування для нормативного забезпечення населення міста медико-санітарною допомогою.

- Контроль за дотриманням законодавства в сфері охорони здоров’я, держстандартів, критеріїв і вимог, направлених на охорону навколишнього природнього середовища, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів і професіональної діяльності у сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування.

- Організація керівництва та здійснення контролю за діяльністю закладів, підприємств та установ охорони здоров’я міського підпорядкування.

- Аналіз роботи суб’єктів комунальної власності, які надають платні медичні та фармакологічні послуги на території міста.

- Організація та проведення перевірок у підвідомчих закладах та установах охорони здоров’я по всіх напрямах їх діяльності в межах наданих повноважень.

- Контроль за наданням медико-санітарної допомоги населенню міста.

- Подання пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та проектів місцевих бюджетів.

- Розгляд звернень громадян в межах повноважень відділу.

- Сприяння впровадженню в практику роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування нових високоефективних форм і методів роботи.

- Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників надання медичних послуг в лікувальних закладах міста.

- Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

- Забезпечення в межах наданих повноважень доступності та безоплатності медичного обслуговування населення на території міста.

- Вивчення стану здоров’я населення, розробка заходів щодо попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, що сприяє збільшенню продовження життя людей.

- Організація сумісно з відділом освіти медичного обслуговування в закладах освіти та дитячих оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста, або передані їй.

- Контроль за забезпеченням, відповідно до законодавства, пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах виділених асигнувань.

- Контроль за проведенням систематичного обстеження (диспансеризація) осіб, що відносяться до декретованих груп.

- Контроль за наданням медичної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

- Контроль за реалізацією заходів, спрямованих на профілактику соціальних захворювань (венеричних, туберкульозу, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ-інфекції тощо).

- Здійснення спільно з іншими виконавчими органами міської ради необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування обласного управління охорони здоров’я Донецької обласної держадміністрації та населення про них, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.

- Координація роботи закладів та установ охорони здоров’я міського підпорядкування сумісно з Покровською міськрайонною філією державної установи «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України», щодо своєчасного проведення масових профілактичних щеплень, дезінфекційних, інших необхідних санітарних і протиепідемічних заходів.

- Сумісно з іншими виконавчими органами міської ради забезпечення реалізації державних та місцевих програм боротьби з туберкульозу, СНІДом, наркоманією, алкоголізмом тощо.

- Спільно з іншими виконавчими органами міської ради проведення державної політики у сфері охорони материнства та дитинства, розроблення і здійснення контролю за виконанням галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, сприяння розвитку закладів охорони здоров’я, діяльність яких спрямована на організацію оздоровлення дітей. Вжиття інших заходів щодо охорони дитинства, віднесених до компетенції відділу.

- Контроль за наданням медичної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам, реабілітованим, як жертви політичних репресій, військовослужбовцям, звільненим у запас або у відставку, сім’ям, які втратили годувальника, багатодітним сім’ям, громадянам похилого віку, відповідно до діючого законодавства.

- Надання засобам масової інформації даних про діяльність відділу та закладів (підприємств, установ) охорони здоров’я міського підпорядкування.

- Здійснення інших повноважень у сфері охорони здоров’я віднесених законодавством до його компетенції.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва з 03.06.21 по 02.07.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;

здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;

розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;

приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії - інспектора сектору державного архітектурно-будівельного контролю  відділу  містобудування, архітектури та земельних відносин міської радиДонецької області з 27.05.21 по 25.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.
 •  

Обов’язки: 

-здійснює контроль за дотриманням вимог містобудівного законодавства; -видає приписи та контролює їх виконання;

-складає протоколи у разі виявлення порушень містобудівного законодавства;

-проводить моніторинг щодо виявлення фактів самочинного будівництва;

-розглядає та реєструє дозвільні та декларативні документи на будівництво в Реєстрі містобудівної діяльності на порталі «ДІЯ»;

-здійснює консультаційні функції щодо застосування чинних нормативно- правових актів під час виконання будівельних робіт.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Обов’язки: 

здійснює загальне керівництво діяльністю Управління сім’ї, молоді та спорту Покровської міської ради;

здійснює контроль та сприяє збереженню існуючої мережі спортивних об’єктів;

забезпечує виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації політики у дорученій сфері;

організовує роботу Управління щодо його ефективної взаємодії із структурними підрозділами, іншими виконавчими органами ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

сприяє створенню умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дітей, молоді та населення;

сприяє розвитку і реалізації спортивних здібностей дітей та молоді;

готує в межах своїх повноважень проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень виконкому та подає проекти рішень міської ради;

забезпечує утримання і розвиток матеріально-технічної бази спортивних споруд.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу освіти Покровської міської ради Донецької області з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Обов’язки: 

здійснює загальне керівництво діяльністю відділу освіти;

здійснює контроль та сприяє збереженню існуючої мережі закладів освіти;

укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю та дотриманням установчих документів закладу освіти;

забезпечує відповідно до законодавства створення в закладах освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами, в т.ч. інклюзивне середовище;

готує в межах своїх повноважень проекти розпоряджень міського голови з питань освіти, а також питання, що стосуються освіти, для розгляду на засіданнях виконкому міської ради та сесіях міської ради;

організовує будівництво і капітальний ремонт закладів освіти;

керує роботою міської комісії з атестації педагогічних працівників;

 

забезпечує утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Обов’язки: 

Організація та координація роботи сектору та її спеціалістів;

Організація та контроль за проведенням робочої групи з підвищення рівня оплати праці, додержання законодавства про працю, забезпечення податкових та бюджетних надходжень та платежів;

Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці з відповідним записом у Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

Проведення особистого прийому та розгляд в установленому законодавством порядку звернення громадян з питань, що належать до повноважень сектора.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст I категорії відділу «Контактний Центр Покровської міської ради» з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

моніторинг звернень, моніторинг якості роботи диспетчерів, складання аналітичної звітності, запис мешканців на особистий прийом міського голови та секретаря ГІокровської міської ради, організація та проведення особистих прийомів.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст I категорії відділу «Контактний Центр Покровської міської ради» з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

моніторинг звернень, моніторинг якості роботи диспетчерів, складання аналітичної звітності, запис мешканців на особистий прийом міського голови та секретаря ГІокровської міської ради, організація та проведення особистих прийомів.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору підприємництва з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

здійснює розгляд звернень суб’єктів господарювання з питань, що відносяться до компетенції відділу;

здійснює, в межах надання повноважень, контроль за дотриманням суб’єктів господарювання вимог чинного законодавства;

розробляє проекти нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини з питань підприємницької діяльності;

приймає участь у розробці та реалізації програм, заходів щодо розвитку підприємницької діяльності.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб з 20.05.21 по 18.06.21

Головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах міста.

здійснює реєстраційний облік військовозобов’язаних.

здійснює формування Реєстру територіальної громади.

здійснює передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять для розгляду до сектору.

вживає заходи щодо реалізації завдань з питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах міста у встановленому чинним законодавством порядку, надає методично-консультативну та практичну допомогу громадянам з цих питань.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст сектору інформаційних технологій та автоматизованих систем управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

моніторинг і регулярне оновлення інформації на офіційному SMART-порталі міської ради;

контроль за контент-наповненням сторінок відділів та структурних підрозділів міської ради на офіційному SMART-порталі;

розробка методів, інструкцій, структурування даних і пошук програмних рішень для оформлення інформації на офіційному SMART-порталі;

технічна підтримка (у розрізі програмної частини) відділів міської ради.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головного спеціаліста сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

 1. Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону
  праці, проведення виїзних та невиїзних інспекційних відвідувань;
 2. Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері
  оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та
  Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;
 3. Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних
  способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав
   працівників.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу промисловості та АПК з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

Забезпечення виконання завдань, спрямованих на реалізацію державної політики в агропромисловому комплексі на території Покровської міської ради.

Організація взаємодії з сільськогосподарськими підприємствами з питань промисловості та агропромислового розвитку. 

Підготовка розділів Програми економічного та соціального розвитку, інформації щодо їх виконання згідно завдань, які відносяться до компетенції відділу.

Участь у підготовці проектів рішень, розпоряджень міського голови з питань промисловості та агропромислового комплексу.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головного спеціаліста сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці з 20.05.21 по 18.06.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

Здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці, проведення виїзних та невиїзних інспекційних відвідувань;

Проводити моніторинг стану дотримання законодавства про працю у тому числі у сфері оплати праці та подавати керівнику контролюючого органу місцевого самоврядування та Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

Приймати участь в інформаційно-роз’яснювальних компаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту та поновлення трудових прав працівників.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу інформаційної політики управління інформаційної та внутрішньої політики з 29.04.21 по 28.05.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта не нижче ступеня бакалавра;
 • вільне володіння державною мовою;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

Обов’язки: 

підготовка інформаційних матеріалів для веб-сайту міста; підготовка та організація творчо-виробничого процесу створення відеоконтенту інформаційного та іміджевого спрямування; розробка концепції відеозйомки, виїзд на зйомки на локаціях; аерозйомка; підбір музичного супроводу до відеоконтенту; розробка на основі технічного завдання художньої концепції відеоматеріалів; безпосереднє здійснення відеозйомки, корекція і обробка відеоматреіалу.)

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області з 08.04.21 по 07.05.21

Начальник житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області з 08.04.21 по 07.05.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • cтаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу по роботі з сільськими територіями з 01.04.21 по 30.04.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на посадах провідних спеціалістів не менше 1-го року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3-х років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії відділу внутрішньої політики управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради з 01.04.21 по 30.04.21

Спеціаліст І категорії відділу внутрішньої політики управління інформаційної та внутрішньої політики міської ради

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору протокольної роботи відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян з 01.04.21 по 30.04.21

Спеціаліст І категорії сектору протокольної роботи відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу юридичного забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів Покровської міської ради Донецької області з 28.01.21 по 26.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3-х років, або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 4-х років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу забезпечення діяльності міської ради з 21.01.21 по 19.02.21

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж  служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  4 років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору профілактичної роботи та соціального захисту дітей служби у справах дітей з 21.01.21 по 19.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей з 21.01.21 по 19.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії служби персоналу міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Головний спеціаліст відділу з організаційної роботи міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору роботи з депутатами відділу забезпечення діяльності міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Завідувач сектору роботи з депутатами відділу забезпечення діяльності міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  4 років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору протидії корупції  відділу з питань безпеки та протидії корупції з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору протокольної роботи відділу забезпечення діяльності міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору «Прес-центр» відділу з питань інформаційної та внутрішньої політики міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії сектору державного контролю за додержанням законодавства про працю та охорони праці з 14.01.21 по 12.02.21

Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Начальник відділу з організаційної роботи міської ради з 14.01.21 по 12.02.21

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж  служби в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  4 років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Директор Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської ради Донецької області  з 14.01.21 по 12.02.21

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж  роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше  5 років.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії відділу з організаційної роботи міської  ради з 14.01.21 по 12.02.21

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.

Спеціаліст І категорії відділу екології, клімату та енергозбереження з 14.01.21 по 12.02.21

 Вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування;
 • знання української мови;
 • володіння комп’ютером;
 • без вимог до стажу роботи.

 

Особи, які бажають  взяти участь у конкурсі, повинні надати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі,
 • заповнену особову картку  (форма П-2ДС),
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”,
 • копію паспорта громадянина України,
 • копію документа про освіту,
 • копію військового квитка (для військовозобов’язаних),
 • дві фотокартки розміром 4х6 см

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня  опублікування оголошення про конкурс за адресою:

85300,  м. Покровськ,  площа Шибанкова, 11,  кімната 22.

За додатковою інформацією з питань функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатись за телефоном 52-18-16.