• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Місцева програма підтримки малого та середнього бізнесу

Рішенням Покровської міської ради №7/60-7 від 26.10.2018 року було затверджено «Програму підтримки та партнерства між Покровською міською радою та суб’єктами малого та середнього бізнесу на 2016-2020 роки» у новій редакції.

Програма підтримки та партнерства між Покровською міською радою та суб’єктами малого та середнього бізнесу на 2016-2020 роки

 

Головною метою Програми є створення сприятливого та привабливого бізнессередовища для інтенсивного розвитку малого та середнього бізнесу в місті, а також створення нових робочих місць.

 

Основними заходами Програми, які направленні на вирішення питань з розвитку малого та середнього бізнесу, є:

- надання фінансової підтримки суб’єктам бізнесу шляхом компенсації відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами та іншими видами фінансування (овердрафт, лізинг і т.п.);

- ресурсне і інформаційне забезпечення суб’єктів малого і середнього бізнесу;

- організація та проведення семінарів, симпозіумів, бізнес-інкубаторів, заходів рекламного характеру, виставок, форумів, інших заходів з питань розвитку та підтримки підприємницької діяльності, в т.ч. через інструмент фінансування з міського бюджету м. Покровськ.

 

Умови конкурсу

Право на компенсацію відсоткових ставок мають суб’єкти підприємницької діяльності, які:

  • Вирішили започаткувати власну справу, або уже проводять підприємницьку діяльність;
  • Спрямовують дії на легалізацію робочих місць;
  • Зареєстровані на території м. Покровськ, та знаходяться на обліку в Покровської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області у м.Покровськ не менше ніж 6 останніх місяців, незалежно від місця ведення господарчої діяльності.
  • Мають намір перереєструватися або відкрити свої представництва (філіали, офіси і т.п.) у м.Покровськ, незалежно від місця ведення господарчої діяльності, та повинні стати на облік до Покровської об’єднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області у м.Покровськ., та здійснити першу сплату належної суми податків.
  • Суб’єкти малого та середнього бізнесу, яким було погоджено надання фінансової підтримки шляхом компенсації відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами, повинні перебувати на обліку Покровської ДПІ ГУ ДФС в Донецькій області у м.Покровськ протягом 2-х календарних років з моменту отримання цієї фінансової допомоги.

 

Перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання часткової або повної компенсації відсоткових ставок по кредиту отриманого в фінансовій установі для започаткування та ведення власної справи


Для суб’єктів МСБ – фізичних осіб:
- копію паспорту, ідентифікаційного коду;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
- податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі наявності);
- бізнес-план (інвестиційний проект);
- копію кредитного договору, завірену печаткою фінансово-кредитною установи, або документ підтверджуючий надання кредиту в фінансовій установі;
- довідку з фінансової установи з зазначенням суми кредиту та/або умов кредитування (за необхідності);
- копію графіку погашення кредиту, завірену печаткою фінансово-кредитною установи (за наявністю у кредитному досьє)
-довідка про відсутність простроченої заборгованості перед фінансовою установою;
- довідка про банківські реквізити, видана фінансовою установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок та отримано кредит (овердрафт, лізинг і т.п.).


Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів (за наявності):
- Рахунки – фактури(копія).
- Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).
- Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.
 

Для суб’єктів МСБ – юридичних осіб:
- копія паспорту та копія картки платника податків (індивідуальний податковий номер) голови директора, завірені своїм підписом;
- копії установчих документів статут, виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), завірені печаткою та підписом уповноваженою особою заявника;
- форми фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;
- довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
- бізнес-план (інвестиційний проект);
- копію кредитного договору, завірену печаткою фінансово-кредитною установи, або документ підтверджуючий надання кредиту в фінансовій установі;
- довідку з фінансової установи з зазначенням суми кредиту та / або умов кредитування (за необхідності);
- копію графіку погашення кредиту, завірену печаткою фінансово-кредитною установи (за наявністю у кредитному досьє)
- довідка про відсутність простроченої заборгованості перед фінансовою установою;
- довідка про банківські реквізити, видана фінансовою установою, в якій відкрито розрахунковий рахунок та отримано кредит (овердрафт, лізинг і т.п.).


Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:
- акт, рахунок – фактура, договір купівлі-продажу виконаних робіт та / або інші документи, що підтверджують факт придбання обладнання,матеріалів, послуг, робіт і т.п.).