• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Увага! Проведення конкурсу на зайняття посади

eye

1079

19.11.2021 16:05

Новини громад

img

Оголошення про початок проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня».

1. Правові підстави проведення конкурсу.

Частина 9 статті 16 Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Покровської міської ради Донецької області від 18.08.2021 р. № 8/14-19 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Родинська міська лікарня» Покровської міської ради Донецької області», від 17.11.2021 № 8/20-21 Про створення та затвердження складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня

2. Найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу.

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Родинська міська лікарня».

Юридичне місцезнаходження закладу: вулиця Запорізька, будинок 5, місто Родинське, Донецька область, 85310.

Фактичне місцезнаходження закладу: вулиця Запорізька, будинок 5, місто Родинське, Донецька область, 85310.

Основні напрями діяльності:

Код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний);

Мета і предмет Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня» встановлено розділом 3 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня».

Статут Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня» доступний за посиланням  

Примірна структура Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня» встановлена розділом 5 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня». Структура Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня» доступна за посиланням

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Родинська міська лікарня» на 2021 рік складають:

Загальний фонд місцевого бюджету: 748 900,00 грн. Кошти Національної служби здоров’я України: 1 856 241,12 грн.

3. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі.

Дата початку приймання документів: з 20 листопада 2021 року.

Кінцевий строк приймання документів: по 10 грудня 2021 року включно, до 15 год.45 хв.

Адреса приймання документів: площа Шибанкова, будинок 11, місто Покровськ, Донецька область, 85300 (кабінет № 32).

4. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

Телефон: 099-0-555-349, e-mail: ovcharenko.o@pokrovsk-rada.gov.ua

5. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості (повна);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

  • неподання ним необхідних документів;

  • його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

  • наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

  • наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

  • Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками. Про прийняте конкурсною комісією рішення претенденти та учасники повідомляються секретарем конкурсної комісії протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання з розгляду документів.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

6. Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції.

Вимоги до претендента:

Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах: не менше 5 років.

Вільне володіння державною мовою, яке засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення претендентом української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до чинного законодавства України. Знання чинного законодавства про охорону здоров’я, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудового, антикорупційного законодавства, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;

  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

7. Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту.

Умови оплати праці керівника закладу визначаються у контракті, з урахуванням вимог наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами) та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами).

8. Дата і місце проведення конкурсу.

Засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться 13 грудня 2021 року о 13 год. 00 хв.

Засідання відбудеться за адресою: площа Шибанкова, будинок 11, місто Покровськ, Донецька область, 85300.

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

Запрошуємо на Науковий пікнік

Багаторічна співпраця між Покровським ОМС та найстарішим вишем Донбасу не припиняється й під час війни. В ці непрості часи ДонНТУ продовжує популяризувати науку серед молоді, викликаючі зацікавленість, захопленість та любов

eye

31

Новини громад

14 червня 2024 18:54

Ремонт триває: в Покровську власними силами облаштовують гуртожиток для ВПО

Під час війни питання тимчасового житла стало критичним для багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки.

eye

101

Громада 1

14 червня 2024 14:30

28 мешканців Покровської ТГ отримали матеріальну допомогу з місцевого бюджету

Днями під головуванням заступниці начальника Покровської військової адміністрації Наталії Іваньо відбулось чергове засідання комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

eye

119

Громада 1

14 червня 2024 13:45

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію