• Пошук по сайту
 • Пошук по документах

Відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

eye

782

08.02.2021 16:05

RSS

img

Загальна інформація

22 грудня 2014 року Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали Фінансову угоду щодо фінансування Надзвичайної кредитної програми для відновлення України обсягом 200 млн. євро, метою якої є якнайшвидше відновлення мало-масштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні. Зокрема, передбачається відновлення об’єктів соціальної сфери у наступних секторах:

 1. невідкладний ремонт та заходи з підвищення енергоефективності інфраструктури для розселення внутрішньо переміщених осіб;
 2. відбудова та відновлення систем водопостачання та водовідведення, включаючи ремонт мереж, каптажних споруд, насосних станцій, очисних споруд (тільки Донецька та Луганська області);
 3. відбудова та відновлення генерації, передачі та розподілу електричної енергії (тільки Донецька та Луганська області);
 4. відбудова та відновлення систем генерації, передачі та розподілу централізованого постачання теплової енергії (тільки Донецька та Луганська області);
 5. ремонт і реконструкція державних або громадських будівель;
 6. невідкладний ремонт та заходи із підвищення енергоефективності в школах, медичних центрах, лікарнях, соціальних центрах, поштових відділеннях, які надають фінансові послуги, та інших відповідних будівлях.

 

Проект охоплює три географічні місцевості: 1) райони, що зазнали негативного впливу у Донецькій і Луганській областях під контролем Уряду України; 2) три навколишні області (Харківська, Дніпропетровська і Запорізька), які зазнають сильного тиску на соціальні послуги та іншу інфраструктуру в зв'язку із значним припливом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та іншими порушеннями, пов'язаними із конфліктом; 3) конкретні місцеві ради в інших областях, що приймають значні припливи ВПО, для надання допомоги у вирішенні проблем посиленого тиску на соціальну інфраструктуру та розселення.

Україна, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці із Міністерством регіонального розвитку, що здійснює загальний нагляд та відповідає за реалізацію Проекту, надає кошти кредиту кінцевим бенефіціарам (центральним органам державної влади, його місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також державними та комунальними підприємствами).

З метою сприяння оптимальному використанню коштів Надзвичайної кредитної програми 16 грудня 2016 року ЄІБ у співпраці з Міністерством регіонального розвитку підписав Угоду про співробітництво щодо надання технічної допомоги з Програмою Розвитку ООН, за якою ПРООН допомагатиме здійснювати моніторинг за впровадженням Проекту.

Перелік субпроектів кінцевих бенефіціарів викладено у Постанові КМУ «Деякі питання реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» за № 1068 від 25 листопада 2015 року (зі змінами). Тривалість таких субпроектів складатиме орієнтовно 12-24 місяців. Програмою не передбачається здійснення нового будівництва.

 

Відповідно до розділу  4 Посібника із закупівель ЄІБ, відділом освіти Покровської міської ради оголошується відбір виконавця робіт (послуг) технічного нагляду для субпроектів, які реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.

 

Умови відбору виконавця робіт (послуг) технічного нагляду

1. Очікувана вартість закупівлі послуг з технічного нагляду:  1,5 % від підсумку графи 8, глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва Об’єкта.

 

2. Обсяг послуг:

Технічний нагляд за будівельними роботами здійснюється відповідно до чинного законодавства, визначеного ст. 3 та ст. 11 ЗУ «Про архітектурну діяльність» № 687-XIV від 20 травня 1999 року.

Порядок проведення технічного нагляду визначено Кабінетом Міністрів України у Постанові від 11 липня 2007 р. N 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».

Відібраний учасник процедури закупівель буде надавати послуги технічного нагляду в будівництві відповідно до предмету та обсягу договорів підряду (за субпроектами), як це визначено нижче:

 

Найменування предмету закупівлі

Вартість суми договору підряду, грн.

1

Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні з заходами по енергозбереженню, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул.Руднєва, 73

8 089 203,00

 

Учасник повинен подати пропозицію для усіх субпроектів в рамках вищевизначеного предмету закупівель. Неповні пропозиції для будь-якого з вищевказаних субпроектів будуть відхилені.

При здійсненні технічного нагляду забезпечується виконання заходів з контролю за відповідністю обсягів і якості виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов, надання консультативної підтримки при реалізації проекту в обсягах.

Зокрема, обсяг послуг технічного нагляду повинен містити, але не обмежуватися, наступне:

 1. проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта, включаючи, серед іншого, технічні паспорти, сертифікати, документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
 2. проведення перевірки відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов;
 3. проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, накладних на будівельні матеріали і обладнання, що надаються підрядником до оплати, проектній документації;
 4. проведення перевірки виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів тощо;
 5. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням підрядником дефектів та переробок;
 6. проведення разом з підрядником огляду результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, забезпечення виконання вимог по забороні наступних робіт до оформлення акту огляду прихованих робіт;
 7. повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
 8. оформлення актів робіт, виконаних з недоліками;
 9. участі у проведенні:
 • перевірки робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;
 • перевірок органів державного нагляду (контролю) та архітектурно-будівельного контролю;
 • контрольних обмірів, що проводяться, представлення для цього необхідних документів, а також самостійне проведення контрольних обмірів виконаних робіт;
 1. участі спільно з Замовником, підрядником та проектною організацією у:
 • виробленні (перегляді) технічних рішень, організації встановленим порядком коригування та, за необхідності, перезатвердження проектної документації, не допускаючи при цьому необґрунтованого підвищення вартості будівельних робіт;
 • розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт;
 • формуванні пакета документів, а також вчиненні всіх інших дій, необхідних для отримання Замовником погоджень та документів, що дають право на виконання будівельних робіт і підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
 • виробничих нарадах з питань будівництва об’єкта;
 1. участь у веденні на об'єкті первинної виконавчої технічної документації, внесенні до неї змін у зв'язку з виявленням недоліків (дефектів) при виконанні робіт, відображення результатів технічного нагляду та інформації про виявлені порушення у ході виконання робіт  в загальному журналі робіт;
 2. щомісячне інформування Замовника та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за формою, визначеною у додатку до договору, про результати його виконання.
 3. вжиття в межах повноважень, визначених законодавством України, заходів щодо усунення недоліків при будівництві об’єкта.

 

 1. Звітність та очікувані результати

Інженер з технічного нагляду звітуватиме безпосередньо представникові Кінцевого бенефіціара та здійснюватиме координацію технічних питань з представниками Програми технічної допомоги ПРООН.

Інженер з технічного нагляду повинен надавати Кінцевому бенефіціару щомісячні звіти та всю належну документацію у кількості та формі, як це визначено договором про надання послуг з технічного нагляду.

 

 1. Тривалість послуг з технічного нагляду

Тривалість послуг з Технічного нагляду залежить від тривалості будівельних робіт на конкретному будівельному майданчику. Підрядник повинен приступити до своїх обов'язків відразу ж після підписання договору і до моменту введення об'єкту в експлуатацію.

 

 1. Прийнятність учасника процедури закупівлі та його відповідність кваліфікаційним вимогам

Учасник повинен надати всю документацію, щоб підтвердити його відповідність наступним технічним критеріям кваліфікації.

 

 1. Професійна спроможність

 

1.1 дійсна реєстрація суб`єкта підприємницької діяльності в Україні (на території, підконтрольній уряду України) має бути підтверджена статутом або іншими реєстраційними документами;

1.2 національний ідентифікаційний номер (довідка);

1.3 дійсний запис в реєстрі ПДВ або іншого податку (довідка);

1.4 інформація про будь-які зв'язки з іншими компаніями або організаціями, які можуть мати прямий або непрямий вплив на впровадження субпроекту.

 1. Фінансова спроможність

2.1 запрошений кандидат повинен продемонструвати наявність достатніх економічних та фінансових ресурсів для виконання завдання в межах заявленого обсягу та часового графіка (фінансові звіти за останні два роки, рейтинги або кредитні історії, довідки про відкриті рахунки в установах банків тощо, у залежності від того, що може застосовуватися);

2.2 відкрита публічна інформація (відомості про державну реєстрацію суб’єкта, участь у судових розглядах, заборгованість, наявність ліцензій тощо);

2.3 довідка про відсутність податкового боргу

 1. Технічна спроможність

3.1 принаймні три (3) роки підтвердженого досвіду роботи, що має безпосереднє відношення до надання послуг, які охоплюються цим ТЗ;

3.2 мінімум три (3) аналогічні проекти, виконані протягом останніх п'яти (5) років та підтверджені рекомендаційними листами;

3.3 наявність досвіду в реалізації подібних проектів, що фінансуються міжнародними організаціями, буде вважатися перевагою;

3.4 наявність достатньої кількості кваліфікованих інженерів технічного нагляду виходячи з очікуваної складності предмета закупівлі щодо кожної його частини (субпроекту).

 

Технічна частина пропозиції учасника процедури закупівлі повинна містити наступні документи:

 1. довідка, складена в довільній формі, яка містить відомості про учасника:

а) повна назва, юридична та фактична адреса, телефон, факс, телефон для контактів, електронна адреса (за наявності), код ЄДРПОУ;

б) керівництво (ПІБ, посада, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

в) реквізити обслуговуючого банку (адреса: юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

г) відомості про осіб (ПІБ, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси учасника та які мають право підписувати документи;

 1. копія Статуту або іншого установчого документу;
 2. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту (для фізичних осіб). У разі відсутності ідентифікаційного коду у паспорті повинна бути відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;
 3. оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, чинної на дату подання конкурсних пропозицій;
 4. документи про наявність необхідного персоналу:

а) довідка, складена в довільній формі, про наявність персоналу, який відповідає діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників, має необхідні знання та досвід для надання послуг (зазначається кількість працівників, посада, спеціалізація, П.І.Б., освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів та досвід роботи);

б) копії кваліфікаційних сертифікатів працівників;

 1. документи про підтвердження досвіду роботи у довільній формі;
 2. оригінали рекомендацій від замовників будівництва чи інших суб’єктів містобудування.

Кінцевий бенефіціар залишає за собою право на запит додаткової інформації від учасника процедури закупівлі щодо спроможності останнього успішно виконати комплексні завдання.

 1. Конфлікт інтересів

ЄІБ може виключити постачальників, підрядників та консультантів з процесу проведення торгів, якщо такі сторони або їх філії надавали консультаційні послуги з підготовки і реалізації проекту. Для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, зазначені претенденти та їх філії будуть дискваліфіковані і не зможуть брати участь у наступній поставці товарів, виконанні будівельних робіт тощо в рамках цього ж проекту.

З метою уникнення можливого конфлікту інтересів, не розглядатимуться заявки від підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, оскільки вони не задовольняють вимогам правочинності на отримання контракту.

Проведення відбору виконавця робіт (послуг) технічного нагляду відбудеться 15 лютого 2021 року о 10-й годині, за адресою: 85300, Донецька обл.. м. Покровськ, вул. Поштова буд. 14.

Додатки:

 1. Технічне завдання: Реконструкція головного корпусу Покровської центральної районної лікарні з заходами по енергозбереженню, розташованого за адресою: м.Покровськ, вул.Руднєва, 73.
 2. Проект договору підряду про надання послуг з технічного нагляду.

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

У Покровську відбулось засідання гуманітарного штабу

За участю координаторки діяльності гуманітарного штабу, заступниці начальника Покровської МВА Наталії Іваньо та під головуванням керівника штабу Дмитра Єрмоловича сьогодні, 31 січня, відбулось чергове засідання гуманітарного штабу.

eye

32

Новини громад

31 січня 2023 14:58

ВІДЕО. Триває процес оснащення котелень генераторами

Для автономної та безперебійної роботи місцевих котелень керівництвом Покровської МВА було прийнято рішення щодо монтажу генераторів, які дадуть змогу подавати теплоносій мешканцям в умовах відсутності електропостачання.

eye

29

Новини громад

31 січня 2023 14:51

Адміністратори ЦНАП та діловоди старостинських округів вивчають зміни у законодавстві

Зміни у законодавстві України щодо надання електронних послуг спонукали керівництво Покровської громади організувати навчання для діловодів та адміністраторів ЦНАП

eye

41

Новини громад

31 січня 2023 11:44

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію