• Пошук по сайту
  • Пошук по документах

Повідомлення про оприлюднення заяви щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування Швайко О.

eye

1961

11.05.2019 10:12

RSS

img

Повна назва документу державного планування:

Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Швайком Олександром Олександровичем по вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області.

Орган, що буде приймати рішення про затвердження документу державного планування: Покровська міська рада.

Процедура громадського обговорення:

відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування починається з дня оприлюднення такої заяви на офіційному веб-сайті Покровської міської ради за посиланням pokrovsk-rada.gov.ua та в засобах масової інформації (міськрайоній газеті «Маяк» та газеті «Телескоп»), а саме: з 25.04.2019.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Швайком Олександром Олександровичем вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області» подаються протягом 15 діб з дня оприлюднення до Покровської міської ради за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11, електронна адреса krs.v@dn.gov.ua.

Особа, відповідальна за розгляд пропозицій та зауважень: начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Покровської міської ради Донецької області Аржавітін В.В.»

 

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Швайком Олександром Олександровичем вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області»

 

1) Інформація  про замовника стратегічної екологічної оцінки

Покровська міська рада Донецької області (пл. Шибанкова, м.Покровськ, Донецька область, 85300).

2) Вид та основні цілі документа державного планування

Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Швайком Олександром Олександровичем вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області було складено відповідно до рішення Покровської міської ради від 02.10.2017 № 7/41-38 «Про надання дозволу на розробку детальних планів земельних ділянок на території м. Покровськ».

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану міста, зокрема, планувальної структури, просторової композиції і параметрів забудови території по вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку, в м. Покровськ.

Завданням детального плану території є:

- визначення параметрів забудови з урахуванням червоних ліній, санітарних зон та обмежень;

- надання пропозицій щодо розміщення місць паркування транспортних засобів, комплексного благоустрою та озеленення території.

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

Детальний план території виконано з урахуванням містобудівної документації вищого рівня: Генерального плану м. Покровськ, плану зонування території (Зонінгу) м. Покровськ

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об′єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». З вказаного переліку видів планованої діяльності та об’єктів у заходах, передбачених проектом детального плану, відсутні такі, що підлягають проведенню оцінки впливу на довкілля. 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, від впровадження заходів ДПТ не відбудуться. В результаті планової діяльності передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Передбачається тимчасове збільшення рівня шуму від проведення будівельних робіт при зведенні об’єкту та збільшення транспортного навантаження по вул. Степана Бовкуна, зокрема при завезенні будівельних матеріалів ватажними машинами та здійснення технологічного процесу будівництва спеціалізованою технікою. Кумулятивні наслідки, зокрема нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин не відбудуться.

 б) для територій з природоохоронним статусом:

земельна ділянка, яка розглядається детальним планом, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення :

транскордонний вплив на навколишнє середовище, в тому числі для здоров'я населення, відсутній.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних змін. Альтернативи у разі не затвердження детального плану міста не передбачається.

 6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування пропонуються наступні заходи. Вибір території для житлового будівництва був здійснений з урахуванням достатніх відстаней від багатоквартирних жилих будинків, гуртожитку, ринку, що забезпечує дотримання безпечного режиму для пересування населення. Також буде дотримано нормовані параметри і допустимі рівні шуму, прийняті для територій житлової забудови. Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби максимально вписатися в існуючий рельєф, з додержанням встановлених нормами відстаней для об’єктів будівництва за визначеним функціональним використанням території. Ділянка спланована таким чином, що ухили не перевищують допустимих норм

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд Швайком Олександром Олександровичем вул. Степана Бовкуна в районі гуртожитку в м. Покровськ Донецької області» подаються протягом 15 діб з дня оприлюднення до Покровської міської ради за адресою: 85300, Донецька область м. Покровськ площа, Шибанкова, 11, електронна адреса krs.v@dn.gov.ua.

 

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

47,06%

23,53%

17,65%

11,76%

Триває до 31/12/2020

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію