• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування щодо торгово-офісного приміщення

eye

470

Новини

img

Повна назва документу державного планування:

Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва торгово-офісного приміщення, Стрижковим Русланом Анатолійовичем по вул. Центральна (в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка) в м. Покровськ Донецької області. 

Орган, що буде приймати рішення про затвердження документу державного планування: Покровська міська рада.

Процедура громадського обговорення:

відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування починається з дня оприлюднення такої заяви на офіційному веб-сайті Покровської міської ради за посиланням pokrovsk-rada.gov.ua та в засобах масової інформації (міськрайоній газеті «Маяк» та газеті «Телескоп»), а саме: з 11.04.2019.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва торгово-офісного приміщення, Стрижковим Русланом Анатолійовичем по вул. Центральна (в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка) в м. Покровськ Донецької області» подаються протягом 15 діб з дня оприлюднення до Покровської міської ради за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, площа Шибанкова, 11, електронна адреса krs.v@dn.gov.ua.

Особа, відповідальна за розгляд пропозицій та зауважень: начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин Покровської міської ради Донецької області Аржавітін В.В.»

 

ЗАЯВА

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту містобудівної документації «Детальний план території  земельної ділянки для будівництва торгово-офісного приміщення, Стрижковим Русланом Анатолійовичем по вул. Центральна (в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка) в м. Покровськ Донецької області»

 

 

1) Інформація  про замовника стратегічної екологічної оцінки

Покровська міська рада Донецької області (пл. Шибанкова, м.Покровськ, Донецька область, 85300).

2) Вид та основні цілі документа державного планування

Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва торгово-офісного приміщення, Стрижковим Русланом Анатолійовичем по вул. Центральна (в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка) в м. Покровськ Донецької області було складено відповідно до рішення Покровської міської ради від 22.06.2017 № 7/35-13  «Про надання дозволу на розробку детальних планів забудови земельних ділянок на території м. Покровськ».

Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану міста, зокрема, планувальної структури, просторової композиції і параметрів забудови території в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка в м. Покровськ.

Завданням детального плану території є:

- визначення параметрів забудови з урахуванням червоних ліній, санітарних зон та обмежень;

- надання пропозицій щодо розміщення місць паркування транспортних засобів, комплексного благоустрою та озеленення території.

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;

Детальний план території виконано з урахуванням містобудівної документації вищого рівня: Генерального плану м. Покровськ, плану зонування території (Зонінгу)                            м. Покровськ

3) Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об′єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Види планової діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». З вказаного переліку видів планованої діяльності та об’єктів у заходах, передбачених проектом детального плану, відсутні такі, що підлягають проведенню оцінки впливу на довкілля. 

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення:

незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Передбачається тимчасове збільшення рівня шуму від проведення будівельних робіт при

зведенні об’єкту та збільшення транспортного навантаження по вул. Шевченка, зокрема при завезенні будівельних матеріалів ватажними машинами та здійснення технологічного процесу будівництва спеціалізованою технікою. Кумулятивні наслідки, зокрема нагромадження в організмах людей, тварин, рослин отрути різних речовин не відбудуться. Ймовірність того, що реалізація ДПТ призведе до таких можливих впливів на довкілля або

здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є незначною.

б) для територій з природоохоронним статусом:

земельна ділянка, яка розглядається детальним планом, знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення :

транскордонний вплив для довкілля, в тому числі для здоров'я населення, не відбудеться.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

            З метою розгляду проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без провадження проектних змін. Альтернативи у разі не затвердження детального плану не передбачається.

 6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Планування ділянки та розміщення проїздів запроектовані таким чином, аби максимально вписатися в існуючий рельєф і при цьому використати вільну від забудови територію для озеленення та благоустрою. Ділянка спланована таким чином, що ухили не перевищують допустимих норм. Поверхневий шар ґрунту, який буде знятий у ході проведення будівництва, планується перемістити для формування газонів. Після зведення будівництва і завершення робіт з прокладки комунікацій буде виконане повне відновлення порушених під час будівництва прилеглих територій. Для зменшення та пом’якшення рівня шуму пропонується застосування малошумних технологічних процесів та устаткування, оснащення шумного устаткування засобами дистанційного керування, дотримання правил технічної експлуатації, проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів. Забезпечення нормативного санітарно-гігієнічного стану в плані акустичного забруднення територій шляхом вжиття заходів щодо додаткової звукоізоляції огороджувальних конструкцій будівель, що будуть зводитися. Також при проектуванні слід передбачити розміщення звукозатримуючих інженерних споруд та зелених насаджень. При зведені будівлі магазину та благоустрою прилеглої території доцільно застосовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології, використовувати екологічні матеріали або матеріали з низьким вмістом шкідливих речовин, впровадження рішень, що підвищують енергоефективність (тепло- та гідроізоляція, тощо.).

8) Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Проект Детального плану території земельної ділянки для будівництва торгово-офісного приміщення, Стрижковим Русланом Анатолійовичем по вул. Центральна (в районі перехрестя вул. Центральна та вул. Шевченка) в м. Покровськ Донецької області» подаються протягом 15 діб з дня оприлюднення до Покровської міської ради за адресою: 85300, Донецька область м. Покровськ площа, Шибанкова, 11, електронна адреса krs.v@dn.gov.ua.

 

Назад до розділу

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

55,56%

11,11%

22,22%

11,11%

Триває до 25/09/2019

Останні новини з категорії:

Змагання з настільного тенісу серед людей похилого віку відбулося в Покровську

Особиста першість з настільного тенісу пройшла сьогодні серед людей похилого віку Покровська. Цей захід відбувся у спортивному залі ДЮСШ та був присвячений 75- річчю визволення України від фашистських загарбників.

eye

24

Новини

18 жовтня 2019 13:07

Проект, який реалізуються в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України за участі КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» Покровської міської ради Донецької області

22 грудня 2014 року Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали Фінансову угоду щодо фінансування Надзвичайної кредитної програми для відновлення України обсягом 200 млн. євро.

eye

33

Новини

18 жовтня 2019 10:38

Благодійний концерт за участю українських артистів, який мав відбутися 18 жовтня о 18.30 переноситься!

Концерт відбудеться 30 жовтня о 18.30!

eye

42

Новини

17 жовтня 2019 16:53

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію