• Пошук по сайту
  • Пошук по документах
back

Стара версія сайту

Відділ екології, клімату та енергозбереження

pic
  • Контакти
  • Працівники
  • Інформація
Адреса

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 11, 1 поверх, кабінет № 16

Начальник відділу: Швець Ірина Миколаївна

Графік роботи

Графік роботи: 
понеділок – четвер з 8.00 до 17.00 
п’ятниця з 8.00 до 15.45
перерва з 12.00 до 12.45

Контактний телефон, приймальня:

+380665518205

Швець Ірина Миколаївна

Начальник відділу

Детальніше

Нечай Ганна Павлівна

Головний спеціаліст

Детальніше

Наша діяльність

Основні напрямки діяльності відділу є:

1.забезпечення реалізації державної екологічної політики;

2.забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження;

3.побудова сучасної ефективної системи енергетичного та екологічного менеджменту;

4.створення системи моніторингу довкілля у місті;

5.підвищення рівня екологічної культури та свідомості громади міста.

 

Положення про відділ екології, клімату та енергозбереження

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ екології, клімату та енергозбереження

 

1.Загальні положення

1.1.Відділ екології, клімату та енергозбереження (далі - відділ) утворюється, реорганізується та ліквідується на підставі рішення міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2.Створення, реорганізація, ліквідація відділу, затвердження Положення, внесення змін та доповнень до нього, затвердження штатного розпису відділу та чисельної кількості працівників відділу є виключною компетенцією Покровської міської ради Донецької області.

1.3.Відділ є структурним підрозділом міської ради, не є юридичною особою, входить до структури виконавчих органів міської ради.

1.4.Відділ утворений з метою:

1.4.1.забезпечення реалізації державної політики у сфері енергозбереження, охорони довкілля та ефективного використання природних ресурсів на території міста;

1.4.2.побудови сучасної ефективної системи енергетичного та екологічного менеджменту;

1.4.3.переходу до державних стратегій у сфері екологічного розвитку, управління відходами, енергозбереження, низьковуглецевого розвитку.

1.5.Відділ підпорядкований міському голові і першому заступнику міського голови.

1.6.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про запобігання корупції», іншими Законами України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами профільних Міністерств, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), цим Положенням та іншими нормативними актами

1.7.У процесі службової діяльності відповідно до покладених на нього завдань, функцій та повноважень відділ взаємодіє з органами управління і влади; з іншими органами місцевого самоврядування; з галузевими службами та структурними підрозділами міської ради, в тому числі, окремими управліннями (відділами) міської ради; представницькими органами; з підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності; з об’єднаннями громадян та окремими громадянами з питань, що входять до компетенції відділу.

 

2.Основні завдання та функції відділу

2.1.Основними завданнями відділу є:

2.1.1.забезпечення довгострокової реалізації:

2.2.2.виконання та впровадження заходів та положень Угоди Мерів, розробка плану для сталого енергетичного розвитку;

2.2.3.координація роботи по зменшенню техногенного навантаження на природне середовище та споживанню невідновлюваних джерел енергії серед підприємств, установ та організацій міста;

2.2.4.підготовка і подання на затвердження міської ради програм енергозбереження, енергоефективності та охорони навколишнього природного середовища, пропозицій до відповідних загальнодержавних та обласних програм;

2.2.5.підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови;

2.2.6.забезпечення діяльності, яка спрямована на поліпшення стану і запобіганню забруднення довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

2.2.7.визначення пріоритетних напрямів вирішення екологічних проблем, природоохоронних та енергоефективних заходів;

2.2.8.реалізація державної політики та повноважень виконавчих органів міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища та енергозбереження;

2.2.8.1.стратегії сталого розвитку в сфері енергоспоживання і запровадження в місті принципів енергоефективності та енергозбереження;

2.2.8.2.стратегії управління відходами і запровадження в місті принципів відповідності засадам зменшення об’ємів утворення відходів та захоронення їх у спеціально обладнаних місцях;

2.2.8.3.стратегії низьковуглецевого розвитку і запровадження в місті засад зменшення обсягу викидів парникових газів, відмови від викопного палива і переходу на відновлювальні джерела енергії.

2.2.Основними функціями відділу є:

2.2.1.бере участь у реалізації державної політики щодо екологічних питань та енергоменеджменту;

2.2.2здійснює формування розділів та показників програми економічного і соціального розвитку міста у сферах енергозбереження та енергоефективності, охорони навколишнього природного середовища, на відповідний рік;

2.2.3.в межах повноважень, визначених законодавством, готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

2.2.4.веде постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів міжнародної технічної допомоги;

2.2.5.впроваджує систему моніторингу енергоресурсів в бюджетній сфері громади;

2.2.6.веде моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету.

2.2.7.інформує населення, підприємства, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища.

2.2.8.здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян.

2.2.9.приймає участь в міських комісіях по благоустрою, санітарному стану та екологічних проблемах міста, а також у розгляді питань з охорони навколишнього природного середовища;

2.2.10.координує співпрацю міста в сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечує реалізацію спільних проектів;

2.2.11.обґрунтовує і розробляє пропозиції, спрямовані на підвищення екологічної та енергетичної ефективності управлінської діяльності;

2.2.12.забезпечує організаційну підготовку і проведення нарад, семінарів, які проводять міська рада та її виконавчий комітет з питань компетенції відділу;

2.2.13.співпрацює з державними органами, громадськими організаціями, підприємствами різних форм власності, фондами в Україні та за кордоном з питань, які знаходяться в компетенції відділу;

2.2.14.координує роботу, забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради в реалізації їх повноважень з питань, що входять до компетенції відділу;

2.2.15.розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб - підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

2.2.16.готує відповіді на вхідну кореспонденцію, листи у виконавчі та законодавчі органи влади та інші організації з питань, що належать до компетенції відділу;

2.2.17.звітує перед міською радою, її виконавчим комітетом, постійними профільними комісіями міської ради про виконану роботу з охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності.

2.2.18.взаємодіє для отримання інформації з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами ради, підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян в реалізації питань охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності;

2.2.19.відділ може виконувати також інші завдання, покладені на нього керівництвом міської ради;

2.2.20.організовує проведення тематичних заходів, що відносяться до компетенції відділу;

2.2.21.координує виконання моніторингу щодо споживання енергії та зменшення шкідливих викидів;

2.2.22.надає допомогу підприємствам, установам та організаціям, які звернулися за роз'ясненнями щодо виконання та реалізації пунктів плану сталого енергетичного розвитку;

2.2.23.здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає міська рада або її виконавчий комітет;

2.2.24.здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, рішень міської ради та розпоряджень міського голови.

 

3.Відділ має право:

3.1.брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, і семінарах, що проводяться цими органами з питань, що входять до компетенції відділу;

3.2.скликати наради, формувати комісії для вирішення питань, що стосуються напрямків роботи відділу;

3.3.отримувати в установленому порядку від підприємств усіх форм власності, установ і організацій, виконавчих органів міської ради інформацію, документи, інші матеріали, які необхідні для виконання завдань, що належать до компетенції відділу;

3.4.вносити пропозиції керівникам підприємств, установ та організацій з питань, які відносяться до компетенції відділу, відповідно до цього Положення і вимагати їх виконання;

3.5.вносити пропозиції міській раді з користування коштами міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища;

3.6.вносити пропозиції міській раді та її виконавчому комітету з усіх питань поліпшення роботи підприємств, установ та організацій, які є забруднювачами навколишнього середовища, зокрема, викидів діоксиду вуглецю;

3.7.представляти міську раду, її виконавчий комітет у державних та громадських організаціях при розгляді питань охорони навколишнього природного середовища;

 

4.Організація роботи відділу

4.1.відділ очолює начальник, який призначається і звільняється з посади розпорядженням міського голови на умовах конкурсу або за іншою процедурою, передбаченою законодавством;

4.2.робота відділу ведеться згідно плану, який складається на підставі плану роботи виконкому міської ради, доручень керівництва, функцій відділу;

4.3.відділ підзвітний у своїй роботі міському голові, заступнику міського голови;

4.4.відділ взаємодіє з іншими відділами, управліннями міської ради, організаціями, установами, комунальними підприємствами міста, використовує в своїй роботі статистичну, оперативну, довідкову інформацію, підготовлену і підтверджену у встановленому порядку;

4.5.діловодство відділу ведеться згідно номенклатури справ відділу та інструкції з діловодства виконавчого комітету Покровської міської ради;

4.6.начальник відділу:

4.6.1.здійснює керівництво діяльністю відділу, відповідає за виконання покладених на відділ завдань;

4.6.2.розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, розробляє посадові інструкції;

4.6.3.забезпечує дотримання працівниками відділу правил охорони праці, техніки безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку;

4.6.4.представляє відділ з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю;

4.6.5.у разі тимчасової відсутності начальника відділу, його обов’язки на цей час виконує головний спеціаліст відділу виконавчого комітету Покровської міської ради.

 

5.Відповідальність

5.1.відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями;

5.2.посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або цивільно-правової відповідальності;

5.3.відповідальність посадових осіб відділу настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених за працівниками відділу їх посадовими інструкціями та цим Положенням;

5.4.притягнення працівників відділу до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                    І. Сущенко

Контакт-Центр

0 800-300-101 krs.v@dn.gov.ua icon

Опитування

Яку інформацію Ви найчастіше шукаєте на Smart-порталі?

60,00%

10,00%

20,00%

10,00%

Триває до 31/12/2020