Покровська міська рада — Житлово-комунальний відділ
Sunny

12°C

Sunny

Вологість: 64%

Вітер: 11.27 km/h

  •  Житлово-комунальний відділ


 

 

Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік
Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік в новій редакції

 


   

Додаток  № 24

до рішення міської ради

30.12.2010 №6/2-18

ПОЛОЖЕННЯ

про житлово-комунальний відділ Красноармійської міської ради

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Відділ) є виконавчим органом міської ради, підзвітним та підконтрольним міській раді і його виконавчому комітету,  підпорядкованим міському голові та заступнику міського голови по розподілу  обов’язків між керівними працівниками апарату міської ради.

Відділ координує роботу підприємств житлово-комунального господарства і здійснює контроль за належним станом, ремонтом і розвитком об'єктів комунального господарства, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, а також інших форм власності у межах своєї компетенції.

Відділ вирішує покладені на нього задачі з урахуванням пропозицій постійних комісій міської ради.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими і нормативними актами, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також  цим Положенням.

1.3.Відділ є юридичною особою, має печатку і штамп із своїм найменуванням,  самостійний баланс, реєстраційні та особові  рахунки в установах Державного казначейства України і фінансується з міського бюджету.

Юридична адреса: м. Красноармійськ, вул. Леніна, 82.

Форма власності відділу – комунальна.

Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Структура, чисельність і асигнування на утримання апарату відділу затверджуються міською радою.

Штатний розклад, кошториси доходів і витрат відділу затверджується  міською радою.

II. ЗАВДАННЯ І  ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

Основними завданнями відділу є:

- житлово-комунальний відділ міської ради – головний розпорядник бюджетних коштів, які виділені на розвиток об’єктів благоустрою, дорожнього і житлово-комунального господарства міста;

- здійснення економічного аналізу діяльності підприємств комунальної власності щодо поліпшення якості обслуговування населення та підвищення ефективності роботи;

- прийняття участі у формуванні бюджету з благоустрою міста;

- прийняття участі у підготовці та реалізації державних програм розвитку житлово-комунальної сфери;

- аналізує та узагальнює матеріали, які пов’язані з діяльністю житлово-комунальних підприємств;  

-  здійснює контроль за раціональним використанням бюджетних
коштів;

- отримує від підприємств житлово-комунальної власності статистичну бухгалтерську звітність;

- здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг для житлово-комунальних підприємств  за кошти місцевого бюджету відповідно Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

- контроль за проведенням робіт, пов'язаних з капітальним та поточним  ремонтом доріг (мостів та шляхопроводів),  зовнішнього освітлення і озеленення територій;

-  контроль за станом благоустрою та утриманням територій міста;

-  здійснення керування з реформування житлово-комунального господарства
міста, визначення шляхів його проведення;

- здійснення керування сектором по роботі з об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків;

- розроблення та внесення на затвердження міської ради, виконавчим комітетом нормативних документів, які спрямовують діяльність підприємств комунальної власності.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- контролює утримання у належному  стані  цвинтарів,   братських  могил,     пам'ятників та могил загиблих воїнів;

- організує своєчасний розгляд заяв і скарг громадян,  а також комісійне обстеження та контроль за виконаннями скарг;

-  забезпечує контроль за підготовкою об'єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період;

-           перевіряє і контролює виконання обсягів робіт із спеціалізованим
підприємством по установці, ремонту, утриманню дорожніх знаків,
світлофорних об'єктів, турнікетів тощо та розмітці автодоріг.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРАЦІ   ВІДДІЛУ

Відділ очолює начальник, який відповідно до законодавства України призначається і звільняється міським головою.

В термін відсутності начальника обов’язки виконує заступник начальника.

Начальник відділу  організовує діяльність відділу, очолює і контролює роботу спеціалістів сектору по роботі з ОСББ і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань:

- визначає функціональні обов'язки всіх працівників відділу;

- у рамках своєї компетенції видає накази, організує і контролює
виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень
міського голови;

- забезпечує трудову дисципліну, порядок, протипожежну безпеку і
схоронність майна відділу.

IV. ПРАВА  Й  ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ

На основі і у виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, а також актів вищих органів державної влади відділ видає в межах своєї компетенції накази і перевіряє їх виконання.

Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, на тендерній основі визначає підрядника на виконання тих або інших робіт із благоустрою міста і ремонту дорожнього господарства, має право укладати договори.

Отримувати від житлово-комунальних підприємств матеріали і інформацію, які необхідні для здійснення функцій відділу, а також, згідно доручень міського голови здійснювати  перевірки на підприємствах та організаціях комунальної власності міської ради.

Секретар міської ради                               Г.О. Гаврильченко

 

 


 

    pfu    big logo2