Scattered Showers

17°C

Scattered Showers

Вологість: 38%

Вітер: 35.40 km/h

Щодо термінів сплати податків та подання звітності у березні 2017 року

Дата

Податок, збір, платіж

Законодавчі та нормативні акти

(iз зазначенням конкретних підпунктів, пунктів i статей та повних назв відповідних законодавчих та нормативних актів), на підставі яких сплачуються податки, збори, платежі i подається податкова звітність

ПДВ

02.03.2017

 

 

30.03.2017

Останній день сплати податку на додану вартість по декларації з ПДВ за січень 2017 року

 Останній день сплати податку на додану вартість по декларації з ПДВ за лютий  2017 року

п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України «Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом» та п.203.2 ст.203 Податкового кодексу України «Сума податкового зобов'язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації».

20.02.2017

 

20.03.2017

Останній день подання податкової декларації з ПДВ за січень 2017 року

Останній день подання податкової декларації з ПДВ за лютий 2017 року

п.49.18 ст. 49 Податкового кодексу України «Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (п.п.49.18.1 п.49 .18 ст.49 ПКУ), та

 п.203.1. ст.203 Податкового кодексу України «Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.»

Податок на прибуток

10.03.2017

Останній день сплати податку на прибуток за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України «Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом»

01.03.2017

Останній день подання декларації з  податку на прибуток за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року

п.п.49.18.3 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України  «Податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, крім випадків, передбачених підпунктами 49.18.4 та 49.18.5 цього пункту - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року»

Плата за землю з юридичних осіб

02.03.2017

Останній день сплати плати за землю за січень 2017 року

п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України: «Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця».

20.03.2017

Останній день подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2017 року

п. 286.3 ст. 286 Податкового кодексу України: «Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним».

30.03.2017

Останній день сплати плати за землю за січень 2017 року

п. 287.4 ст. 287 Податкового кодексу України: «Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця».

Рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за січень 2017 року

02.03.2017

Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за січень 2017 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

20.03.2017

Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 до декларації) за лютий 2017 року

п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України: «Податкові декларації, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця»;

п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України: «Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, дорівнює календарному місяцю».

30.03.2017

Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за лютий 2017 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом за січень 2017 року

02.03.2017

Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2017 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

20.03.2017

Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за лютий 2017 року

п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України: «Податкові декларації, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця»;

п. 257.1 ст. 257 Податкового кодексу України: «Базовий податковий (звітний) період для рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, дорівнює календарному місяцю».

20.03.2017

Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2017 року

п. 57.1 ст. 57 та п. 257.5 ст. 257 Податкового кодексу України: «Сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації».

    pfu    big logo2