Покровська міська рада — Особливості сплати екологічного податку для власників автономного опалення
Переважно хмарно

-1°C

Переважно хмарно

Вологість: 92%

Вітер: 11.27 km/h

Особливості сплати екологічного податку для власників автономного опалення

Суб’єкти господарювання, які використовують автономні системи опалення, зокрема, твердопаливні, рідкопаливні, газові котли чи печі, повинні обчислювати, нараховувати  та сплачувати до бюджету екологічний податок, а також складати податкову звітність по цьому платежу. 

Об’єктом та базою оподаткування, зокрема, є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами.

При практичному застосуванні терміну «стаціонарне джерело забруднення» в умовах розділу VІІІ «Екологічний податок» Податкового кодексу слід враховувати, що «стаціонарне джерело забруднення – підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти».

До стаціонарних джерел забруднення відносяться й автономні системи опалення незалежно від потужності опалювального пристрою та виду пального, при спалюванні якого утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючи речовини, або суміш таких речовин. 

Звертаємо увагу, що ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» передбачено, що викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. Тобто власник приміщення повинен мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що дає право суб’єктам господарювання експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів гранично допустимих викидів та вимог до технологічних процесів.

Отже суб’єкти господарювання у випадку використання автономної системи опалення, мають об’єкт оподаткування екологічним податком – обсяги забруднюючих речовин, що утворюються й викидаються в атмосферне повітря   при згоранні палива (газу, дров, вугілля, мазуту тощо) та є платниками екологічного податку (незалежно від отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом забруднення).

У разі коли платник екологічного податку не має дозволу на викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, він самостійно визначає обсяги викидів на підставі методичних роз’яснень.

Нагадуємо, що ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами визначені ст. 243 Податкового кодексу.

 

Методичні роз’яснення обчислення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викиду

 

Обчислюють «стаціонарний» екоподаток платники самостійно щокварталу. Формулу для його розрахунку беруть з п. 249.3 ПКУ:

де ∑ — знак суми;

Мі — фактичний обсяг викидів і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нпі — ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.

Основний показник у наведеній формулі — фактичний обсяг викидів кожної з речовин, що забруднюють повітря (Mi).

Так для обчислення Mi слід використати таку спрощену формулу:

Mi = 10-6 kiBQr,

де ki — показник емісії і-тої забруднюючої речовини, г/ГДж;

B — витрата палива за звітний період, т;

Qr — нижча робоча теплота згоряння палива, МДж/кг.

Вихідні дані для обчислення «стаціонарного» екоподатку

Забруднююча речовина

Показник емісії kі

Ставка

екоподатку Нпі,

грн./т

з 01.01.2019 р.

назва

код

умовне

позначення

числове

значення, г/ГДж

Природний газ (нижча робоча теплота згоряння Qr = 45,75 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

64,311

2451,84

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

248,75

92,37

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

58748,13

10

Оксид діазоту

243.2.002

kN2O

0,1

2451,84

Метан

243.1.010

kCH4

1,0

138,57*

Мазут (нижча робоча теплота згоряння Qr = 38,78 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

64,311

2451,84

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

318,4

92,37

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

76662,63

10

Оксид діазоту

243.2.002

kN2O

0,6

2451,84

Метан

243.1.010

kCH4

3,0

138,57*

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

243.2.004

kНМЛОР

10,0

138,57 **

Суспендовані тверді частинки (сажа)

243.1.012

kсажі

405,81

92,37

Ангідрид сірчистий

243.1.003

kSO2

500,26

2451,84

Кам’яне або буре вугілля (нижча робоча теплота згоряння Qr = 20,47 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

100,90

2451,84

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

1871,5

92,37

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

93740,0

10

Оксид діазоту

243.2.002

kCO2

1,4

2451,84

Метан

243.1.010

kCH4

1,0

138,57*

Неметанові леткі органічні речовини (НМЛОР)

243.2.004

kНМЛОР

600,0

138,57 **

Суспендовані тверді частинки (сажа)

243.1.012

kсажі

2305,9

92,37

Ангідрид сірчистий

243.1.003

kSO2

2506,0

2451,84

Дрова для опалення (нижча робоча теплота згоряння Qr = 15 МДж/кг)

Азоту оксиди

243.1.001

kNOx

200

2451,84

Вуглецю окис

243.1.009

kCO

195

92,37

Двоокис вуглецю

243.4.001

kCO2

103143,63

10

Суспендовані тверді частинки (сажа)

243.1.012

kсажі

1309,356

92,37

* Ставку встановлено згідно з п. 243.1 ПКУ як для забруднюючої речовини угрупування «вуглеводні» відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2002 № 104, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.04.2002 за № 322/6610.

** Ставка встановлена згідно з п. 243.4 ПКУ як для забруднюючої речовини ІV класу небезпечності.

якщо котел працює на природному газі, необхідно перевести в тони його фактичну витрату за лічильником у м3.

 

Для цього потрібно застосувати таку формулу:

В = 10-3 Х * r,

 де Х — об’єм спожитого газу (м3);

r — густина природного газу за нормальних умов, r = 0,723 кг/м3.

Для інших видів палива підставляєте у формулу значення його фактичної витрати (В) у масових одиницях — тонах.

groshi

 

Опубліковано у Новини

    pfu    big logo2