Покровська міська рада — Програми ЄС та фінансові інструменти, що відкриті для участі
Sunny

21°C

Sunny

Вологість: 24%

Вітер: 28.97 km/h

Програми ЄС та фінансові інструменти, що відкриті для участі

 
 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІБЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

1. Євроатом Програма наукових досліджень і навчання

Науково-навчальна програма Євроатому, працює з 2014 року до 2018 року, доповнює Горізонт 2020. Бюджет, який залишився на три роки (2016-2018) для прямих і непрямих дій при об'єднаному та роздільному використанні складає 872.5 мільйонів євро.

Україна приєдналася до програми підготовки Єворатом 27 червня 2016 року (Угоду ратифіковано). Україна також була пов'язана з попередньою дослідною програмою Євроатому в періоді між 2007 і 2013 років.

Вона охоплює програму наукових досліджень і розробок термоядерної енергії,науково-дослідницької діяльності  поділу атому та радіаційного захисту, а також прямі дії Об'єднаного дослідницького центру в галузі ядерної безпеки.

Програма допомагатиме організації «Інноваційний Союз», підтримуючикомерційні та багатопланові ядерні дослідження, що має важливезначення для політики та сприятиме  передачі знаннь і технологій процесу між науковими установами, промисловістю та державними органами.

Поставивши акцент на навчання у всій своїй діяльності, підвищенні конкурентоспроможності в сучасній ядерній промисловості та створення нового сектора індустрії високих технологій для термоядерної енергії, зокрема, Програма Євратом призведе до зростання нових робочих місць в широкому діапазоні сфер економіки.

Участь науково-дослідних центрів, корпорацій, адміністрацій держав, малих та середніх підприємств, університетів, міжнародні організаціїта промисловість.

Сприяння участі малих і середніх підприємств, громадян і громадянського суспільства.

Українську участь дозволено в заявкахдля бюджету 2016 року та 2017 року.

ЄС і Україна отримають вигоду з розширення можливостей в області науки, і науково-технічного співробітництва шляхом розробки нових партнерських відносин та нових наукових ідей.

Заявку можна знайти тут («Євроатом дослідженнята підготовки кадрів

Програма 2014- 2018 років).

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІБЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

2. COSME

COSME це програма ЄС для конкурентоспроможностімалих і середніх підприємств (МСП), яка працює з 2014 до 2020 року із запланованим бюджетом 2,3 млрд євро. Інструменти, в основному, цеакціонерний капітал і гарантії.

Україна підписала угоду в січні 2016 року.

COSME буде надавати підтримку МСП в чотирьох областях:

-Поліпшення доступу дофінансування для малого та середнього бізнесу у вигляді власних і позикових коштів,

-Поліпшення доступу до іноземних ринків,

-Поліпшення структури умов дляконкурентоспроможності тастійкості підприємства,

-Просуванняпідприємництва тапідприємницька культура.

Підприємства, зокрема, малого та середнього бізнесу зможуть отримати вигоду від підтримки, наданої в рамках програми COSME (наприклад, користуються більш легкими кредитами або венчурним капіталом, доступ до ринків послуг). Українські МСП можуть отримати вигоду з 25 підпрограм в рамках COSME, що  класифікуються за трьома цілями: допомога виходу на зовнішні ринки, підвищення конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-культури. Серед підпрограм, є такі важливі ініціативи, як Erasmus для молодих підприємців,  група європейського стратегічного партнерства, напрямки європейського передового досвіду і т.д.

Організації бізнес підтримки (наприклад, торгові палати, кластерні організації) можуть отримати вигоду з виділеної підтримки та створення мереж.

Політики можуть отримати вигоду з діяльності (наприклад, обмін передового досвіду), спрямованої на поліпшення рамкових умов для бізнесу.

Європейська комісія закликає Україну ратифікувати підписану угоду про приєднання до COSME якомога швидше, тому що фінансовий інструмент в програмах ще не доступний для українських підприємств.

Комісія також закликає створити спеціальну контактну точку COSME, щоб допомогти передавати інформацію про конференції, Мережу Європейських Підприємствта її дослідженнь, а також заохочувати українські МСП до участі в програмі. Важливе завдання в рамках реалізації програми, щоб переконати підприємців про можливості COSME.

Українські підприємці будуть отримувати професійні консультації та аналітику, підтримку експортно-імпортних операцій, а також допомогу з розширенням торгово-економічних відносин. Освітній компонент програми включає в себе обмін інформацією та досвідом, в тому числі програми «Erasmus для підприємців», різні галузеві конференції, тренінги, семінари, програми обміну та стажувань.

Крім того, Мереж аЄвропейських Підприємств (EEN), в даний час розширюється в Україні в результаті COSME. EEN представляє собою інтернет-платформу для підтримки малогота середнього бізнесу, спрямованою на підвищення міжнародного співробітництва та інновацій, а також для поліпшення передачі технологій з науково-дослідних інститутів для підприємств. EEN-Україна допоможе МСП знайти нових клієнтів, постачальників, партнерів, інвесторів, виробників або дистриб'юторів, а також надавати консультації з питань участі в фінансових програмах ЄС, в тому числі інформаційні дні та тренувальні сесії, міжнародні ярмарки та виставки.

Заявку можна знайти на EASME веб-сайт.

Заявку можна подати тут.

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

3. Креативна Європа

З бюджетом 1,46 мільярдів євро за 2014-2020 роки, Creative Europe є новою програмою ЄС для підтримки європейського кіно, культурних та творчих галузей (підпрограми культури і засоби масової інформації).

Україна підписала угоду в листопаді 2015 року.

Креативна Європа дозволить культурним і творчим організаціям співпрацювати з партнерами по всій Європі та надасть доступ до фінансування для проектів в області культурного співробітництва, літературних схем перекладута культурних мереж і платформ.

Креативна Європа не буде відкрита для заяв від окремих осіб, але фінансування буде отримано за рахунок проектів, представлених організаціями культури.

Потенційні бенефіціари: художники, культурні та аудіовізуальні фахівці і організації (в тому числі малогота середнього бізнесу) у виконавському мистецтві, образотворче мистецтво, видавництво, кіно, телебачення, музика, міждисциплінарне мистецтво, спадщина та індустрія відеоігор.

Практично всі проекти, які отримують підтримку буде мати транскордонний вимір. Велика частина бюджету буде використовуватися для надання грантів на окремі проекти. Проте, програма також буде підтримувати ініціативи, які мають таку мету, як культурні столиці Європи, ЄвропейськаПозначка спадщини, Дні Європейської Спадщини та п'ять премій Європейського Союзу («Премії ЄС в області культурної спадщини / Europa Nostra Awards», «Премія ЄС по сучасній архітектурі», «ЄС премії з літератури», «Європейські премії усунення кордону»та «Ціна засобівінформації  ЄС (EUPrix MEDIA)».

Українське аудіовізуальний сектор виграє від фінансування для навчання, фестивалей, розвитку аудиторії та доступу до ринків діяльності.

Україна має повне право звернутися в субпрограми в галузі культури, але частково в програми засобів масової інформації. Це часткова участь визначається як участь в чотирьох схемах, тобто участь в підготовці кадрів, фестивалі, кіно освіта та доступ до ринків діяльності. Україна бере участь в між секторальній програмі Strand, за винятком культурного та творчого секторівГарантійного фонду.

Заявку можна подати тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

4. Erasmus+

Із загальним бюджетом 14,7 млрд євро ERASMUS + є Програма Європейського Союзу 2014-2020 років для підтримки проектів, партнерства, заходів і мобільності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.

Є три основних типи Key дій:

-KA1 - Вивчення мобільності людей: Erasmus + «Вивчення мобільності» для проектів міжнародної кредитної мобільності передбачає співпрацю між вищими навчальними закладами програми та країнами-партнерами, такими як Україна, для студентів і мобільності персоналу на основі міжінституційних угод.

-KA2 - Співпраця для інновацій та обміну передового досвіду

-KA3 - Підтримка політичних реформ.

Можливості мобільності для українських студентів (університетські обміни), дослідників і молодих працівників. Більш конкретно:

-Співробітники також отримають гранти на навчання і можливість навчання за кордоном

-Українські студенти та університети будуть мати право на отримання стипендії за напрямком спільної підготовки магістрів, пропонованих консорціумами європейських університетів в рамках Erasmus +

-Українці також отримають підтримку ЄС, щоб брати участь у молодіжних обмінах, в Європейській волонтерській службі, або за допомогою фінансування мобільності молодих працівників.

-Підтримка заходів  ЄС з нарощування потенціалу будуть запропоновані українським вузамдля модернізації навчальних програм, навчальних практик, реконструкції об'єктів, а також підвищити ефективність управління .

-Україна буде продовжувати брати участь в ініціативі eTwinning (об’єднання) для шкіл

-Дослідники зможуть подати заявку на докторські або пост-докторські стипендії, інші науково-дослідницькі гранти, доступні в рамках діяльності Марі Кюрі-Склодовської.

З 2014 року, програма  Erasmus + пропонує українцям більше можливостей отримати вигоду з грантів для мобільності студентів, академічного співробітництва та молодіжних обмінів. Крім гідного фінансування, Erasmus+ пропонує українським студентам і співробітники університету вивчення можливостей для навчання в більш широкому колі країн. Більш конкретно:

- Українські видатні студенти отримують можливість навчатися в європейських університетах .

- Українські студенти зі ступенями європейських університетів є більш конкурентоспроможними на світовому і європейському ринку праці .

- Україна стає все більш інтегрованою в світову систему освіти .

- Болонський процес посилюється в Україні .

- формуються альянси Alumni.

- Професійні співробітники університетів стають більш кваліфікованими через участь в міжнародних програмах .

- Європейські цінності і «способи ведення справ» ефективно впроваджуються.

Сайт Національного офісу в Україні Erasmus +є повним зі списком поточних проектів

Подати заявки можна тут.

 
 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

5. ЄС Програма зайнятості та соціальних інновацій (EASI)

Програма зайнятості та соціальних інновацій (EASI) є інструментом фінансування на рівні ЄС, щоб сприяти високому рівню якості та стійкої зайнятості, яка гарантує адекватний і гідний соціальний захист, боротьбу з соціальною ізоляцією і бідністю та поліпшення умов праці. Загальний бюджет 2014-2020 року становить 919 469000 євро в  цінах 2013 року. Проте, участь в даний час  не  відкрита для України.

Easi оснований з трьох осей, підтримуючи :

- модернізація зайнятості та соціальної політики з віссю PROGRESS (61% від загального бюджету);

- Робоча мобільність з віссю EURES (18% від загального бюджету);

- доступ до мікрофінансуваннята соціального підприємництва з віссю мікрофінансування і соціального підприємництва (21% від загального бюджету).

Цільова аудиторія: служби зайнятості, національні органи (Міністерства, аналогічні  відомства) та соціальні партнери.

Навіть якщо участь в даний час  не відкрита для України, нарада високого рівня Східного партнерства з Молдовою, Грузією та Україною має привести до конференцій і подій через процедуру закупівлі (запланована дату запуску: IV квартал 2016 року).

Участь не відкрита для України.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

6. Життєва прогама

LIFE є фінансовим інструментом підтримки  ЄС, охорони природи і кліматичних проектів дій навколишнього середовища на всій території ЄС. Загальна мета LIFE полягає в сприянні здійсненню, оновленню і розвитку екологічної та кліматичної політики і законодавства ЄС шляхом спільного фінансування проектів з європейськими доданою вартістю.

За період 2014-2020 фінансування, LIFE сприятиме виділенню коштів у розмірі приблизно 3,4млрдєвро для охорони навколишнього середовища і клімату. Фінансування ЄС може приймати форми субсидій, державних закупівель, внесок у фінансові інструменти.

Підпрограма демонстраційні проекти  охорони навколишнього середовища повинна мати три пріоритетні напрямки:

  1. Навколишнє середовище та ефективність ресурсів ;
  2. Природа і біорізноманіття;
  3. Екологічне управління та інформація.

Підпрограма для кліматичних дій має три пріоритетних напрямки :

  1. Пом'якшення зміни клімату;
  2. Адаптація до зміни клімату ;
  3. Управління кліматом та інформація.

Пропозиції можуть бути представлені юридичними особами (суб'єктами). Кандидати можуть поділяються на три типи одержувачів: (1) державні органи, (2)  приватні комерційні організації та (3) приватні неприбуткові організації (в тому числі неурядові організації).

Гранти можуть фінансувати такі проекти:

-   пілотні проекти ;

-   демонстраційні проекти ;

-   проекти передової практики ;

-   інтегровані проекти ;

-   проекти технічної допомоги ;

-   проекти зі створення потенціалу ;

-   підготовчі проекти ;

- інформація, обізнаність та поширення проектів.

Програма відкрита для участі третіх країн, таких як Україна і передбачає діяльність за межами ЄС. Вона також забезпечує основу для співпраці з міжнародними організаціями.

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

7. Європейське територіальне співробітництво (в рамках Європейського регіональногофонду розвитку)

Європейське територіальне співробітництво

(ETC), також згадується як Interreg, фінансується за рахунок коштів Європейського фонду регіонального розвитку (ЕФРР) і відповідає цілям політики об’єднання. Його загальна сума складає 10,1 млрд євро, що являє собою 2,75% від політики  об’єднання, щопоширюєть через 107 програм.

ЄС вважає, що необхідно продовжувати надавати підтримку або, в разі необхідності, встановити прикордонне, транснаціональне та міжрегіональне співробітництво з сусідніми третіми країнами ЄС, як Україна, така співпраця є важливим регіональним інструментом політики в області розвитку і повинна здійснюватися в інтересах регіонів держав-членів, які межують зтретими країни, як Україна. З цією метою, ЕФРР повинен сприяти здійсненню програм міжкордонногота морського басейну, створених в рамках Європейського інструменту сусідства (ENI). Ідея полягає в тому, що асигнування з ENI повинні бути передані для створення пулу таких  асигнуваннь з  асигнуваннями з ЕФРР в рамках програм спільної співпраці.

Організації, які можуть отримати вигоду з регіонального фінансування, що включають в себе державні органи, деякі організації приватного сектора (особливо малого підприємництва), університети, асоціації, неурядові організації та громадські організації.

Іноземні фірми з базою в регіоні, охопленою відповідною оперативною програмою можуть також приймати участь, за умови, що вони відповідають європейським правилам державних закупівель.

У більшості випадків фінансування надається проектам, так що вам потрібно розробити проект, щоб отримати право на фінансування, які ви будете отримувати на різних етапах процесу.

Правила про гнучкість щодо здійснення операцій за межами програмної області повинні бути спрощені.На додаток, необхідно надавати підтримку і сприяння, за допомогою конкретних заходів, ефективного транскордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітництва з сусідніми третіми країнами Союзу, такі як Україна, де це необхідно для того, щоб регіони держав-членів ЄС надавали ефективну допомогу в їх розвитку. Відповідно, доцільно дозволити як виняток і за певних умов отримати підтримку від ЕФРР для операцій, розташованих на території сусідніх третіх країн, як Україна, де ці операції в інтереси регіонів ЄС.

Україна є частиною Дунайського регіону, який охоплює частини 9 країн ЄС (Німеччина, Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Словенія, Болгарія, Румунія і Хорватія) і 5 країн, які не є членами ЄС (Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Україна і Молдова).

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

8.  Союз механізмів цивільного захисту

У 2001 році був створений механізм цивільного захисту ЄС, зміцнення співпраці між національними органами цивільної оборони по всій Європі та жертвами природних і техногенних катастроф в Європі і в інших країнах.

Бенефіціари: країни

Проекти запобігання:

-Вид діяльності: проекти, дослідження

- Проекти включають як мінімум трьох осіб, в тому числі один бенефіціар IPAII в якості основного бенефіціара, що не бере участі в механізмі або політиці сусідства європейських країн та особа, щонайменше, однієї держави-учасниці або міжнародної організації в якості ведучого партнеру  консорціуму. Кожне партнерство повинно включати, щонайменше, один об'єкт від держави-учасниці.

Вправи механізму цивільної оборони : Вправи повинні включати в себе об'єкти, хоча б, однієї країни Європейської політики сусідства або один IPA II бенефіціар, що не бере участі в механізмі та особи з принаймні, ще однієї країни (країна Європейської політики сусідства, IPA II бенефіціар не бере участі в механізмі або не належить до держав-учасників) разом з державою-учасником, яка є провідним організатором. У центрі уваги цих вправ буде максимізування обміну знанннями і досвідом за механізмом ЄС з третіми країнами.

Проекти запобігання: 1 400 000 євродля проектів, що охоплюють серед іншого Україну для надання підтримку в області попередження стихійних лих і поліпшення своєї співпраці з механізмом програмита його державами-учасниками.

Механізм вправ цивільної оборони : Для підвищення готовності цивільного захисту та реагування на всі види стихійних лих, в тому числі забруднення морського та хімічного, біологічного, радіологічного, ядерних (CBRN) стихійних лих, а також комбіновані лиха та катастрофи одночасно зачіпають цілий ряд країн (всередині або за межами країн-учасниць програми механізму) шляхом забезпечення тестування середовища, встановлених та / або нових оперативних концепцій та процедур  програм механізму та  можливості  навчання для всіх суб'єктів, що беруть участь у допомоги цивільного захисту в рамках механізму.

 1 200 000 євро для пропозицій, що охоплюють серед інших Україну.

На додаток до фінансової допомоги, в натуральній формі допомога Україні була надана в рамках механізму цивільного захисту ЄС.

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

9. Перікл 2020

З бюджетом в  7,3 мільйонів євродля 2014-2020 років, кошти програмиобміну персоналом Перікл 2020, семінари, тренінги та дослідження для правоохоронних та судових органів, банків та інших осіб, які беруть участь у справі запобігання і боротьби з підробками та у справах пов'язаних з шахрайством, підвищуючи тим самим конкурентоспроможність економіки ЄС і забезпечує стійкість державних фінансів.

Прийнятні дії – гранти або державні закупівлі .

Органи, що мають право на фінансування в рамках програмиповинні бути компетентними національними органами.

Програма спрямована на участьнаступних груп:

-  співробітники органів, які здійснюють виявлення та боротьбу з підробками (зокрема, поліцейські силита фінансові управління, в залежності від їх конкретних функцій на національному рівні);

- співробітники спецслужб;

-  представники національних центральних банків;

- монетні двори;

- комерційні банки,

- інші фінансові посередники (зокрема, щодо зобов'язань фінансових установ);

- співробітники судових органів ,

- спеціалізовані юристи

-  члени судових органів в цій галузі ;

- будь-яка інша група фахівців, що займаються (наприклад, торгово-промислові палатита промислові підприємства або порівнянні структури, здатні забезпечити доступ до малих і середніх підприємств, роздрібної торгівлі та інкасації компаній).

Учасники з країн ENP, таких як Україна, часто беруть участь в заходах, таких як конференції, навчання, семінари та обмін персоналом, організованих в ЄС або в третіх країнах.

З 2014 року вони були в змозі отримати вигодув якості обладнання для використання спеціалізованими анти-підробляючими органами через додатки, представлені компетентними органами в державах-членах.

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

10. Програма справедливості

Бюджет 378 мільйонів євро за період 2014-2020 років, загальна мета програми сприятиме подальшому розвитку європейської сфері правосуддя на основі взаємного визнання і взаємної довіри, зокрема, шляхом заохочення співробітництва судових органів у цивільних і кримінальних справах.

Вона зосереджена на таких ключових галузях :

-Правове співробітництво в цивільних питаннях, включаючи цивільні та комерційні питання, банкрутства, сімейні питання і спадкоємність , і т.д. .

-судове співробітництво у кримінальних справах -юридічна підготовка, в тому числі мовна підготовка з юридичною термінологією, з метою сприяння загальній правовій та судовій культурі-ефективний доступ до правосуддя в Європі, в тому числі прав жертв злочинів і процесуальних прав у кримінальному процесі - ініціатива в галузі політики наркотиків (співробітництво у правоохоронній сфері та попередження аспектів злочинності).

Органи і особи, створені в третіх країнах, таких як Україна, юридично можуть бути пов'язані з діями програми за свій рахунок, якщо це служить цілям програми.

 

Зокрема, фінансування йде до НУО, державних органів та інших організацій.

Види дій, які фінансуються, щоб Україна могла б отримати вигоду :

-навчання діяльності (обмін персоналом, семінари, розробка навчальних модулів, ...)

-Взаємне навчання, спільна діяльність, обмін передовим досвідом, експертні оцінки, розробка інструментів ICT ...

-Заходипідвищення обізнаності, поширення програми, конференції, ...

-Підтримка основних дійових осіб (ключові європейські НУО та мережі, органи держав-членів щодо здійснення законів ЄС, ...)

-Аналітичні заходи (дослідження, збір даних, розробка загальних методологій, показників, обстежень, підготовка керівництва ...).

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

11.Програма  права, рівності та громадянства

З бюджетом в 439,5 млн євро за період 2014-2020 років,  програмаправа, рівності та громадянства захищає права і свободи, які люди мають відповідно до законодавства ЄС. Цілями програми є:

-Сприяння недискримінації ,

-Боротьба з расизмом, ксенофобія, гомофобія і інші форми нетерпимості ,

-Заохочення прав людей з обмеженими можливостями

-Заохочення рівності чоловіків і жінок та обліку гендерної проблематики

-Запобігання насильству щодо дітей, молоді, жінок та інших груп ризику (Daphne)

-Просування прав дитини

-Забезпечити високий рівень захисту даних

-Просування прав, що випливають з громадянства ЄС

-Захист прав споживачів

Державні або приватні органи та особи, створені на законних підставах в третіх країнах, зокрема в країнах, де застосовується Європейська політика сусідства, можуть бути пов'язані з діями програми за їх рахунок, якщо це служить цілям цих дій.

Зокрема, фінансування йде до НУО, державних органів та інших організацій.

Види дій, які фінансуються, щобУкраїна могла б отримати вигоду:

- діяльність з підготовки кадрів (обмін персоналу, семінари, розробка навчальних модулів, ...)

- Взаємне навчання, спільна діяльність, обмін передовим досвідом, експертні оцінки, розробка інструментів.

- інформаційно-просвітницькі заходи, поширення програми, конференція, 

-  Підтримка основних суб'єктів (ключові європейські НУО та мережі, органи держав-членів щодо здійснення законів ЄС, ...)

- Аналітичні заходи (дослідження, збір даних, розробка загальних методологій, показників, обстежень, підготовка керівництва ...)

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

12. Притулок, міграція і фонд інтеграції

Притулок, міграція та Фонд інтеграції (AMIF) сприяють ефективному управлінню міграційних потоків, розробки і здійснення загального притулку та імміграційної політики. За період 2014-2017 років, 3,1 млрд євро було асігновано для фінансування  AMIF дій, з яких 385 млн євро за рахунок грантів та інших прямих дій (діяльність ЄС, надання надзвичайної допомоги та Європейська мережа з міграції). У відповідь на міграційну кризу, загальний розподіл AMIF було збільшено.

Вона зосереджена на чотирьох цілях:

- зміцнення і розвиток всіх аспектів спільної європейської системи притулку;

- підтримка легальної міграції для країн-членів відповідно до їх економічних і соціальних потреб, що сприятиме ефективній інтеграції громадян, які не входять в ЄС ;

- підвищити справедливі та ефективні стратегії повернення людей в держави-члени, які вносять вклад в боротьбу з нелегальною імміграцією, з акцентом на стійкість повернення та ефективного повторного доступу в країни походження і транзиту;

- посилення солідарності та розподілу відповідальності між державами-членами, зокрема щодо найбільш постраждалих від міграції та потоків біженців.

Наприклад програми бенефіціарів, що реалізуються в рамках цього фонду, можуть бути державні і федеральні органи влади, місцеві державні органи, неурядові організації, гуманітарні організації, приватні та державні юридичні компанії, освітніта науково-дослідні організації, які сприяють обміну досвідом і кращими практиками, співпраціта мережі, міжкультурному потенціалу, а також підвищенню якості послуг, що надаються.

Україна знаходиться в списку пріоритетівпереселення ЄС (Регіональна програма захисту в Східній Європі - Білорусь, Молдова, Україна).

Що стосується дій в третіх країнах дії  ЄС повинні бути спрямовані на створення потенціалу та зміцнення систем притулку влади третіх країн, такі як Україна, зокрема, шляхом підтримки створення та здійснення партнерства мобільності.

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

13. Об’єднання європейських об’єктів

Об’єднання європейських об’єктів (CEF) підтримує транс'європейські мережі та інфраструктури в секторах транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Крім грантів, CEF надає фінансову підтримку проектам, за допомогою інноваційних фінансових інструментів такі як гарантії та проектні облігації. Ці інструменти створюють значний вплив на використання бюджету ЄС і діє як каталізатор для залучення додаткового фінансування з боку приватного сектора та інших суб'єктів державного сектора.

З січня 2014 року, INEA ваш шлях до фінансування під CEF.  INEA  реалізує більшу частину бюджету за програмами CEF, в цілому 27,4млрдєвро з 30,4 млрд євро (22,4 млрд євро транспорту, 4,7млрд євро для енергетики та 0,3 млрд євро для телекомунікацій).

Потенційні одержувачі є: державний сектор, некомерційні організації, академічні установи та науково-дослідні центри.

Деякі з інфраструктурних проектів, що представляють взаємний інтерес, можливо, необхідно пов'язати та провести через сусідні країни, такі як Україна.CEF повинен запропонувати спрощені способи ув'язки і фінансування цих інфраструктур, з метою забезпечення узгодженості між внутрішніми і зовнішніми інструментами бюджету ЄС.

Україна є частиною декількох коридорів (середземноморський вантажний коридор в 2013 році, Рейн-Дунай вантажний коридор до 2020 року).

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

14. Європейський морський і рибальский фонд

Один з п'яти європейських структурних та інвестиційних (ESI) фондів, Європейський морськийтарибальсьский фонд (EMFF) є фондом дляморської і рибогосподарської  політики ЄС на 2014-2020 роки з бюджетом в 6,4 мільярда євро.

Фонд

- допомагає рибакам в переході до сталого рибальства,

- підтримує прибережні громади з метою диверсифікації їх економіки ,

- фінансує проекти, які створюють нові робочі місця і поліпшують якість життя вздовж берегів Європи ,

-  полегшує заявникам доступ до фінансування .

Нижче наводиться неповний перелік, яий містить приклади потенційних заявників:

-  оператори, рибаки або організації рибаків

- кластерні організації або організаціїбізнес-мережі

- державні органи (національні, регіональні)

- науково-дослідні центри та центри передового досвіду

-   інноваційні агентства

-  державні або приватні, малі, середні або великі підприємства

- некомерційні організації (приватні або державні).

Україна входить в якості місця резидентства для деяких фондів, таких як Європейський морський і рибальский  фонд: Сині технології - передача інноваційних рішень для економіки басейну моря

Сума : До  2520 000 євро

Термін подачі заявок: 20 вересня 2017 року 7:00 ранку за Північноамериканським тихоокеанським часом(PDT)

Використання фінансування: дослідження

Розташування резиденції: Туреччина, Росія, Палестина, Держава Молдова, Республіка Алжир, Сполучені Штати Америки, Україна, Туніс, Сербія, Норвегія, Мавританія, Чорногорія, Монако, Марокко, Ліван, Йорданія, Ізраїль, Грузія, Єгипет, Канада, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Вірменія, Албанія, Європа

Держави-члени та комісія відповідно до своїх обов'язків прагнуть підвищити рівень координації між зовнішніми інструментами та ESI фондами для підвищення ефективності в досягненні декількох цілей політики Союзу. Координація та взаємодоповнюваність з Європейським інструментом сусідства особливо важлива.

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

15. Споживчі програми

Споживча програма 2014-2020 року з бюджетом 188,8 мільйона євро підтримує споживчу політику ЄС через гранти та інструмент обміну держслужбовцями. Вона спрямована на надання допомоги громадянам в повній мірі користуватися своїми правами споживачів і активно брати участь в єдиному ринку.

Участь в програмі відкрито для країн Європейського сусідства, таких як Україна.

Вона буде зосереджена на чотирьох ключових областях:

-   єдиний ринок безпечних продуктів в інтересах громадян і в якості компонента конкурентоспроможних підприємств і інвесторів;

- єдиний ринок, де громадяни добре представлені професійними організаціями споживачів, які мають потенціал для задоволення сьогоднішніх економічних проблем;

-   ринок, на якому громадяни знають і здійснюють свої права як споживачі.

-  ефективне співробітництво між національними органами для підтримки захисту прав споживачів і консультування споживачів.

Кінцеві бенефіціари програми є європейські споживачі, через підтримку пропонованої програми для організацій споживачів в ЄС і на національному рівні, а також національні органи держав-членів, що відповідають за безпеку продукції та забезпечення із загальною метою поліпшення становища споживачів на всій території ЄС.

Переваги для України серед іншого :

- Надання допомоги споживачам у вирішенні транскордонних питань, у тому числі шляхом надання адекватної компенсації;

-  Збір споживчих доказів, які повідомляють полічним діячам;

- Підтримка організацій споживачів;

- Виконання юридичних зобов'язань, що випливають із законодавства в області захисту прав споживачів ;

- Доповнення і підвищення ефективності заходів, які вживаються на національному рівні, такі, як спільні дії в галузі безпеки продукції та виконання  захисту прав споживачів;

- Сприяння в створенні потенціалу національних споживчих організацій і обміну передовим досвідом в області споживчої освіти .

Подати заявки можна тут.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

16. Митниця 2020

Митниця 2020 є програма співпраці ЄС щодо забезпечення національних митних адміністрацій, з можливістю створення та обміну інформацією та досвідом. Це дозволяє розроблятита експлуатувати основні транс'європейські ІТ-системи в партнерстві та створювати різних людськімережи шляхом об'єднання національних посадових осіб з різних країн Європи. Програма має бюджет 547,3 мільйонів євро.

Країни-партнери Європейської політики сусідства, такі як Україна, мають право подавати заявку за умови, що ці країни досягли достатнього рівня наближення відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є: державний сектор, центральний уряд, місцеві та регіональні органи влади, посадові особи, які працюють в митних органах у країні-учасниці.

Фінансуються дії, які можуть принести користь Україні, включають:

- Спільні дії, що переслідують обмін знаннями та належною практикою між митними органами країн-учасниць (семінари, дослідження, проектні групи, державне управління по нарощуванню потенціалу, інші підтримувані дії);

- Європейські інформаційні системи сприяють обміну інформацією та доступу до загальних даних;

- Діяльність з підготовки кадрів веде до побудови компетентності людей, якіє посадовими особами митних органів по всій Європі.

Робочі групибули створені з Республіки Молдова та України в рамках програми  ЄС Митниця 2020 для того, щоб побачити реалізацію конкретних завдань і діяльність стратегічних структур.

Посадові особи, зацікавлені в організації або участі в програмних заходах повинні увійти в контакт з їх національним координатором програми.

Також можна звернутися в Європейську комісію: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

17. Fiscalis 2020

Fiscalis 2020 є програма співпраці ЄС,що дозволить національним податковим адміністраціям створюватита обмінюватися інформацією та досвідом.  Це дозволяє розроблятита експлуатувати основні транс'європейські ІТ-системи в партнерстві та створювати різних людськімережи шляхом об'єднання національних посадових осіб з різних країн Європи . Програма має бюджет 234, 3 мільйонів євро

Країни-партнери Європейської політики сусідства, такі як Україна, мають право подавати заявку за умови, що ці країни досягли достатнього рівня наближення відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є: державний сектор, центральний уряд, місцеві та регіональні органи влади

Підтримувані дії, які можуть принести користь Україні є :

- Спільні дії, що переслідують обмін знаннями та передовим досвідом між співробітниками податкових органів країн-учасниць (семінари, дослідження, проектні групи, державне управління по нарощуванню потенціалу, експертні команди, інші підтримувані дії);

- IT нарощування потенціалу: розробка, обслуговування, експлуатація та контроль якості компонентів європейських інформаційних систем;

-  Побудова компетентності людей: загальні дії щодо навчання для підтримки необхідних професійних навичок і знань, що стосуються оподаткування .

Посадові особи, зацікавлені в організації або участі в програмних заходах повинні увійти в контакт з їх національним координатором програми.

Також можна звернутися в Європейську комісію: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

18. Волонтери допомоги ЄС

Волонтери допомоги ЄС мають бюджет  147,39 млн євро на 2015-2020 роки та об'єднують волонтерів, а також організації з різних країн, надаючи практичну підтримку проектів з надання гуманітарної допомоги та сприють зміцненню місцевого потенціалу та стійкості громад, постраждалих від стихійних лих за межами ЄС.

Програмаволонтери допомоги ЄС пропонує:

- професійну підтримку навчених і добре підготовлених волонтерів для громад, що постраждали від стихійних лих,

- зміцнення потенціалу місцевих співробітників і волонтерів організацій в країнах, що постраждали від стихійних лих,

- технічна допомога для організацій, що базуються в Європі в цілях зміцнення їх потенціалу для участі в ініціативі волонтерів допомоги ЄС.

Мережева платформа волонтерів допомоги ЄС найближчим часом буде запущена та буде підтримувати партнерські зв'язки та співробітництво між проектами, що включатиме також діяльність інтернет-волонтерства та це дозволяє волонтерам допомоги ЄС поділитися своїми історіями у цій області.

Одержувачі є НУО, засновані як в ЄС, так і в інших країнах, а також міжнародні організації, які діють в області гуманітарної допомоги, зменшення небезпеки стихійних лих або об’єднують допомогу, відновлення та розвиток.

Для отримання технічної підтримки та створення потенціалу:

1. Створення консорціуму європейських організацій (технічна допомога) або європейських організацій та організацій третіх країн (нарощування потенціалу).

2. Потім, подати проектну пропозицію з надання технічної допомоги та нарощування потенціалу

Консорціуми можуть подати заявку на фінансування, наприклад, для проведення семінарів і тренінгів, проведення навчання для волонтерів, організувати обмін хорошою практикою та зміцнення партнерських зв'язків в  підтримку зменшення небезпеки стихійних лих / готовності / реагування на надзвичайні ситуації та діяльності, пов'язаної з об’єднання надзвичайної допомоги, відновлення та розвитку (LRRD).

Для волонтерів допомоги ЄС :

  1. Станьте сертифікованою організацією подачі заявкиабо організацією, яка  приймає допомогу

Щоб отримати грант, то необхідно брати до уваги, що гранти надаються з метою зміцнення потенціалу передаючих і приймаючих допомогу організацій, які планують взяти участь в ініціативі волонтерів ЄС з надання допомоги (дивиться вище зміцнення потенціалу та технічної допомоги).

  1. Побудувати консорціум європейських (надання допомоги) та третіх країн (отримання допомоги цими країнами, які не є членами ЄС) організацій.
  2. Подати заявку про проектну пропозицію на фінансування розміщення добровольців з країн ЄС в країнах, що не входять в ЄС.

Подати заявки можна на сайті.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

19. Hercule III

Hercule III (2014-2020 роки) є останньою програмою по боротьбі з шахрайством в ЄС і має бюджет в 104,9 мільйонів євро, щоб допомогти країнам ЄС боротися з шахрайством, корупцією та іншою незаконною діяльністю. Це допомагає фінансувати практичні проекти, такі як придбання національних органами рентгенівських сканерів та іншого технічного обладнання, щоб викорінити контрабанду та інші злочинні дії проти фінансових інтересів ЄС.

Програма повинна бути відкрита для участі країн-партнерів у рамках Європейської політики сусідства, такі як Україна, за умови, що ці країни досягли достатнього рівня узгодження відповідного законодавства та адміністративних методів ЄС.

Одержувачі є національніта регіональні адміністрації, центральний уряд, науково-дослідні інститути, університети, некомерційні організації та НУО.

Комісія (OLAF) запустила 3 пропозиції в квітні 2016 року,охоплюють такі типи прийнятних ініціативи: Надання методичної та технічної допомоги, навчання, семінарів і конференцій та правової підготовки.

Необхідні заявкина 2017 рік ще не опубліковані.

прийнятних ініціатив: надання методичної та технічної допомоги, навчання, семінари і конференції та правова підготовка

Основні напрямки діяльності Hercule III, щоб Україна могла б отримати вигоду є:

- Боротьба з контрабандою тютюнузалишається серйозною проблемою. Фінансування рентгенівських сканерів та іншого технічного обладнання в портах та аеропортах, наприклад, підвищать потенціал національних властей по боротьбі з контрабандою. 70 млн євро будуть виділені для цього.

-  Hercule III також фінансує заходи з підготовки кадрів. Це допомагає національним органам обмінюватися передовим досвідом за допомогою семінарів і конференцій з таких питань, як запобігання корупції в процедурах закупівель. Ще одним аспектом є навчання для підвищення та відновлення цифрових криміналістичних навичок співробітників правоохоронних органів.

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

20. ISA 2

Програма ISA 2 (2016-2020 роки) має бюджет в 131 мільйонів євро та підтримує розвиток цифрових рішень, які дозволяють державній адміністрації, підприємствам та громадянам в Європі вигоду.прикордонних мжгалузевих державних послуг.

Кошти не виділяються суб'єктам за межами Європейської Комісії (тобто у вигляді грантів).

Одержувачі є: державні адміністратори, корпорації, малий і середній бізнес.

Співпраця з третіми країнами (зокрема, в рамках Східного партнерства, тобто такими  країнами, як Україна), а також з міжнародними організаціями або органами повинні заохочуватися.

Веб-сайт надає доступні дії та рішення в рамках програми ISA2.

Рішення для сумісності для європейських державних установ (ISA)

Кошти не виділяються суб'єктам за межами Європейської Комісії (тобто у вигляді грантів).

 

Деякі дії і рішення доступні в рамках пакетів: ключові та універсальні інструменти реалізації сумісності, семантична сумісність, доступ до даних/спільне використання даних / відкриті дані, геопросторові рішення по електроннимзакупівлям / електронні накладні, ухвалення рішенньта законодавство, політика ЄС –підтримка у вигляді допоміжнихзасобів, підтримка у вигляді допоміжнихзасобів  для державних установ, супроводжуючі заходи.

 

 

 

ПРОГРАМИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОПИС

ПОТЕНЦІАЛЬНІ БЕНЕФІЦІАРИ

ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Як діяти ?

21.  Третя програма охорони здоров'я (здоров'я для програми зростання)

Третя програма ЄС в галузі охорони здоров'я (2014-2020 року) є основним інструментом Європейської комісії, що використовується для реалізації стратегії ЄС в галузі охорони здоров'я з бюджетом 449,4 мільйонів євро.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок:

-  Гранти на діяльність, що фінансується спільно компетентними органами, відповідальними за здоров'я населення в державах-членах (так звані «спільні дії»),

-  Гранти на діяльність (проекти), що спільно фінансується іншими державними, неурядовими та приватними організаціями, в тому числі міжнародні організації охорони здоров'я ,

-   Гранти для функціонування неурядових органів ,

-  Контракти на закупівлю .

Програма відкрита в країнах, охоплених Європейською політикою сусідства, такі як Україна, поки учасники програми діють у відповідності з умовами двосторонніх або багатосторонніх угод.

Потенційні кандидати на фінансування є національні органи охорони здоров'я, а також державні та приватні організації, міжнародні організації, наукові установи, науково-дослідні центри та неурядові організації, що мають загальний інтерес в галузі охорони здоров'я на рівні ЄС та які підтримують певні цілі    програми.

Україна може отримати вигоду з цілей програми, яка прагне до:

-  Зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та зміцнення сприятливих умов для здорового способу життя, беручи до уваги принципи «здоров'я у всіх стратегіях»,

- Захист громадян від сер   йозних транскордонних загроз здоров'ю,

- Участь в інноваційній, ефективній і стійкій системі охорони здоров'я,

- Полегшення доступу до кращої і безпечної медичної допомоги для громадян.

Подати заявки можна тут.

 
 
 
 

Опубліковано у Новини

    pfu    big logo2